Ugeopgave om Drømmeland.pdf - Afsætning. EUX. Uge 9....

This preview shows page 1 - 3 out of 7 pages.

The preview shows page 1 - 3 out of 7 pages.
Afsætning. EUX. Uge 9. Louise N. Petersen. 1 Ugeopgave om Drømmeland Denne uges opgave skal afleveres senest søndag kl. 12.00. Opgaven skal afleveres som et PDF-dokument og uploades i afleveringsmappen til Ugeopgave om Drømmeland. Du får karakter for opgaven og karakteren tæller med i din standpunktskarakter i faget afsætning, som kommer til at stå på dit eksamensbevis. OPGAVE Drømmeland er forhandler alt inden for senge og sengeudstyr. Der er 18 butikker fordelt over hele landet. Læs mere om Drømmeland på og besvar spørgsmålene nedenfor og husk at uddybe dine svar. 1.Beskriv Drømmelands nær- og fjernmiljø. Nærmiljø. Nærmiljøet finders de interessenter som virksomheden dagligt har kontakt med, her kigger man på kunder, leverandører og konkurrenter. Her kan Drømmeland have indflydelse i at påvirke sine interessenter. Deres nærmiljø består af deres kunder, leverandører og konkurrenter. Kunderne er, alt for omega, for enhver virksomhed at have kunder. Dømmeland, rammer hele Danmarks befolkning, vi alle har brug for en god seng at sove i. Det er vigtigt for butikken at få deres kunder til at føle sig godt tilpas i butikken, det kræver god service, professionel vejledning, aktuelle tilbud og et godt miljø i butikken, men deres leverandør spiller også en stor rolle for at have et godt samarbejde med sin leverandør, så de får nogen gode priser for senge og sengeudstyr, som de sælger videre til forbruger med gevinst, men de er også afhænge af at have en god leveringsaftale med leverandøren. Samtidigt skal de også have øje på deres konkurrenter for at kunne følge med.Fjernmiljø. I fjernmiljø kigges der på forhold Drømmeland ikke selv kan påvirke, det er samfundet omkring virksomheden, og de er derfor nød til at tilpasse sig. Deres fjernmiljø består af samfundsøkonomi, medier,
Afsætning. EUX. Uge 9. Louise N. Petersen. 2 befolkning(demokrati), miljø, kultur, tidsmæssige svingninger, myndigheder, lovgivning teknologi og globalisering. Samfundsøkonomien, vil altid gå op og eller ned, og derfor skal drømmeland, tilpasse sig samfundet, når økonomien går godt, er der oftest mange kunder, men derimod når økonomien er dårlig i samfundet er de nød til at tilpasse sig, ved at sætte varerne ned, markedsfører sig bedre, give rabatter i forskellige grupper fx studierabat eller tilbyde ekstra service for pengene.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 7 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
NoProfessor
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture