Grundforløbsprojekt Kontor DEL 1.pdf - Grundforløbsprojekt...

This preview shows page 1 - 3 out of 9 pages.

The preview shows page 1 - 3 out of 9 pages.
Grundforløbsprojekt EUX-kontorUge 7.Louise N. Petersen1Grundforløbsprojekt Kontor DEL 1Denneopgaveerditgrundforløbsprojekt på uddannelsen.Det er den første af to delopgaver, somdu skal fremlægge til eksamen i detuddannelsesspecifikke fag.Opgaven skal afleveressenestsøndagkl. 12.00.Ugen efter skal du fremlægge opgavenonline, for en af dine undervisere. Vikalder det også for prøveeksamen. Deter nemlig her, du får en forsmag på,hvordan eksamen kommer til at foregå.Til fremlæggelsen vil du få feedback ogkarakterforopgaven.Karakterentællermedidinstandpunktskarakteridetuddannelsesspecifikke fag, som kommer til at stå på dit eksamensbevis.OPGAVEFORMULERING1.1 Virksomheden og omverdenenFortæl ganske kort om hvilken virksomhed du har valgt at arbejde med oghvorfor.Jeg har valgt at arbejde med servicevirksomheden Slagelse Kloakservice -Anton Petersen eftf. Som ejes af Willy Jensen. Slagelse kloakservice ApS blev stiftet i1971af Willy Jensen. Dengang hed virksomheden ’Rødstensgården’, hvilket er navnetpå gården, der siden starten har været virksomheden bopæl. I folkemunde kaldesvirksomheden den dag i dag stadig for ’Rødstensgården.Jeg har valgt denne virksomhed fordi at min kæreste er lastvognschauffør hos SlagelseKloakservice - Anton Petersen eftf. Vi begge har en fælles drøm om at kunne starteselvstændigtopientreprenørbranchensomerenservicevirksomhed.Beskriv hvilken type virksomhed det er og om virksomhedens ejerform.Det er enservicevirksomhed, fordi de sælger en service til deres kunder, både privat og tilerhverv. Slagelse kloakservice og Anton Petersen eftf. Er et anpartsselskab, også kaldtfor ApS selskab som er et reguleret kapitalselskab, som medfører at ejerne, kaldtanpartshaver, kun hæfter med indskudsbeløb.
Grundforløbsprojekt EUX-kontorUge 7.Louise N. Petersen2Lav en SWOT-analyse på virksomheden og kom i den forbindelse ind på hvordanvirksomheden kan imødegå interne svagheder og kommende trusler udefra.Beskriv virksomhedens nær- og fjernmiljøogkomindhvilketidsmæssigesvingningervirksomhedenskaltagehøjde for.Slagelse kloakservice og AntonPetersen eftf. Nær og fjernmiljø.-Nærmiljø,findesdeinteressentersomvirksomhedendagligtharkontakt med, her kigger man påkunder,leverandørerogkonkurrenter. Her er der en gensidigvirkning.Kunder,Slagelsekloakservice og Anton Petersen eftf. Har en bred kategori, da de sælger tilerhverv og private. Og for firmaet kan kører rundt, handler det meget om at sendeen masse tilbud for at slå dereskonkurrenter,de har blandt andet SlagelseKommune som kunde, på visse områder, som fx brolægning og slamsuger, menhvor Hugo fra Slagelse har givet et bedre tilbud, og derfor kører container. Så hvisSlagelse kommune har noget brolægning og de skal bruge en container, skal dehave fat i 2 forskellige firmaer på trods af de tilbyder samme service og på denmåde er konkurrenter.Leverandør, her har de fx OK til at leverer diesel for dereslastbilerkankører rundt, samtVolvotruckogsåerleverandør, hvis

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 9 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
NoProfessor
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture