ALLA BEGREPP .pdf - Management \u200b kunskap om hur organisationer organiseras och leds Organisation \u200b\u2013 en samordnad grupp av m\u00e4nniskor f\u00f6r att

ALLA BEGREPP .pdf - Management ​ kunskap om hur...

This preview shows page 1 - 3 out of 9 pages.

Management - kunskap om hur organisationer organiseras och leds Organisation – en samordnad grupp av människor för att uppnå gemensamma mål-företag Effektivitet – att få processer att genomföras snabbt med så lite resursåtgång som vanligt, som fortfarande genererar ett gott resultat Ineffektivitet – motsatsen till effektivitet, steg/delar som gör processen mindre effektiv Inre effektivitet – hur mycket resurser som går åt för att generera en output- mer optimalt att ha inre effektivitet OM det efterfrågas t.ex. ketchup Yttre effektivitet – vad som går åt för att tillverka något som efterfrågas (kanske mer effektivt i den yttre bemärkelsen att tillverka en mindre inre effektiv produkt om den faktiskt efterfrågas) det går åt mycket inre effektivitet och kostnader men man tillverkar något som efterfrågas. Systemeffektivitet – omfattar både inre och yttre effektivitet (kanske mer effektivt med lägre inre effektivitet för bättre flexibilitet) Flödeseffektivitet – hur länge kunden behöver vänta på produkten / produktionsprocesslängden Differentiering – olika roller i företaget kan ha olika mål och tidsramar- att tillverka något som sticker ut från marknaden, gör något annorlunda Integrering – olika roller i företaget har gemensamma mål (”olika roller i företaget kan ha olika mål och tidsramar - utvecklaren något år och tänker på det vetenskapliga, vd:n någon månad och avkastning. Om dessa eller personliga karaktärsskillnader finns så existerar differentiering. Två företag kan vara lika effektiva men ha olika grad av detta -> desto högre grad desto svårare med integration. Företag har olika "integration devices" för att minska differentiering, formella och informella. Det kan vara integrationsavdelningar eller managers. Vad som har mest influence i hierarkin bestämmer hur väl de är integrerade - hur vet jag som arbetare att min manager delar våra åsikter. Var informationen finns kan vara viktigt också”) Man vill skapa samma arbetssätt, låg differentiering är en hög integrering Suboptimering – obalans mellan avdelningar i org. Innebär att en avdelning maximerar sin effektivitet på bekostnad av helheten. Uppstår typiskt i att mål definieras snävt. Oftast negativ men kan vara positiv om en avdelning ligger efter och är svag Samordning tjänar syfte att undvika sådana effekter och… Arbetsdelning – Hierakin i ett företag,hur man delar upp arbete i en organisation. Dela upp företaget
Image of page 1
Samordning – … står helt enkelt för hur olika delar av arbetet kopplas ihop. Föra samman företaget. Hur man samordnar arbetet i företaget Vertikal samordning – formell makt/regler/kontroll/hierarkiskt uppbyggd, TOP DOWN Lateral samordning – matriser/nätverk- horisontell- grupparbete Argyris arbetsdelning – Vill ha en integreraf arbetsdelning, vill att alla hjälps åt i hela organisationen samt ha ett inflytande – vill hellre se en helhet i organisationen. Motivation – en kraft som får oss att vilja uppnå saker för att uppfylla ett behov Behov – inre krav, svårdefinierade men tydliga när de inte uppfylls Makt och beroende – hänger samman. Makt är förmågan att kunna bestämma över
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 9 pages?

 • Fall '19
 • vertikal samordning, Homogent ​–, Genusneutral ​–, Genuspolitikisk ​–, Maslows​ behovshierarki –, ​teori x​ –

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes