{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Prezentare electromagnetism 2

Prezentare electromagnetism 2 - da = da n V D Corp ncrcat...

Info icon This preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
D n da a d = V Σ ( Σ ) Corp încărcat + polarizat
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Fenomenul de polarizare electrică Mediile în care nu apare curent electric (mişcare ordonată de sarcini electrice "adevărate") în prezenţa unui câmp electric extern, dar care îşi modifică starea sub acţiunea câmpurilor electrice şi - la rândul lor - modifică interacţiunea dintre corpurile încărcate electric, sunt numite medii dielectrice sau dielectrici . Exemple : mica, parafina, materialele ceramice. 0 p 0 E E E E < + = - + - + - + - + - + - + - + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - 0 E p E
Image of page 2
Observaţie. Dacă separarea sarcinilor are loc numai în prezenţa unui câmp electric extern, moleculele corespunzătoare se numesc molecule nepolare (figura 1.13.a) Dacă separarea sarcinilor este o proprietate intrinsecă a materialului dielectric, moleculele respective se numesc molecule polare (figura 1.13.b). Fenomenul de apariţie a sarcinilor induse la capetele dielectricului plasat în câmp electric exterior se numeşte polarizarea dielectricului . - + + - + - + - + - + - - + - + - + - + - + E fără câmp în prezenţa câmpului - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + fără câmp în prezenţa câmpului E Figura 1.13.a Figura 1.13.b
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Starea de polarizare electrică Starea de polarizare electrică este generată de existenţa unei asimetrii în distribuţia sarcinilor electrice pozitive şi negative ale unui mediu, corp sau sistem fizic (atom, moleculă, etc.). Corpurile polarizate sunt corpuri neîncărcate electric (sarcina electrică totală a acestora este nulă), asupra cărora se manifestă totuşi, în câmp electric, acţiuni pondero-motoare. Explicaţia este dată de faptul că în aceste corpuri apar perechi de sarcini (pozitive şi negative) care ocupă locuri diferite în spaţiu. Pentru a studia acest aspect (comportarea care derivă din această observaţie) s-a introdus noţiunea de dipol . Un dipol este un ansamblu de două mici corpuri punctuale, solidarizate rigid între ele, aflate la mică distanţă unul de celalalt, şi încărcate cu sarcini electrice adevărate, egale şi de semne contrare.”
Image of page 4
Pentru un dipol se definesc mărimile (vezi figura 1.14) : p q = (1.19) numit moment electric al dipolului . Pentru un dipol ideal : p q q x q y q z x y z = →∞ = + + lim q 0 1 1 1 0 Un dipol se numeşte ideal atunci când sarcinile sale se apropie între ele până la confundarea lor şi totuşi momentul său electric rămâne finit. Mărimea p ( momentul electric ) este o mărime fizică primitivă, de stare, vectorială, ataşată corpului polarizat ; m C p . I . S = . +q -q Figura 1.14
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Dacă un dipol este introdus într-un câmp electric exterior, experienţa arată că asupra lui se exercită şi forţe şi cupluri, reunite sub numele comun de acţiuni pondero-motoare. Un prim exemplu asupra efectelor pe care le produce plasarea unui dipol într-un câmp electric omogen poate fi urmărit în figura 1.15 : F F F 0 F F F E q F E q F 2 1 2 1 0 2 0 1 = = = + = - = =
Image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern