Prezentare electromagnetism 2

Prezentare electromagnetism 2 - D n da a d = V ( ) C orp...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: D n da a d = V ( ) C orp ncrcat + polarizat D n da a d = V ( ) C orp ncrcat + polarizat Fenomenul de polarizare electric Mediile n care nu apare curent electric (micare ordonat de sarcini electrice "adevrate") n prezena unui cmp electric extern, dar care i modific starea sub aciunea cmpurilor electrice i - la rndul lor - modific interaciunea dintre corpurile ncrcate electric, sunt numite medii dielectrice sau dielectrici . Exemple : mica, parafina, materialele ceramice. p E E E E < + =- +- +- +- +- +- +- + + + + + + + + + + + + + + +-------------- E p E - +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- + + + + + + + + + + + + + + +-------------- E p E Observaie. Dac separarea sarcinilor are loc numai n prezena unui cmp electric extern, moleculele corespunztoare se numesc molecule nepolare (figura 1.13.a) Dac separarea sarcinilor este o proprietate intrinsec a materialului dielectric, moleculele respective se numesc molecule polare (figura 1.13.b). Fenomenul de apariie a sarcinilor induse la capetele dielectricului plasat n cmp electric exterior se numete polarizarea dielectricului . - + +- +- +- +- +-- +- +- +- +- + E fr cmp n prezena cmpului- +- + +- +- +- +- +- +- +- +- +- +-- +- +- +- +- +- +- +- +- +- + E fr cmp n prezena cmpului- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- + fr cmp n prezena cmpului E - +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- + fr cmp n prezena cmpului E Figura 1.13.a Figura 1.13.b Starea de polarizare electric Starea de polarizare electric este generat de existena unei asimetrii n distribuia sarcinilor electrice pozitive i negative ale unui mediu, corp sau sistem fizic (atom, molecul, etc.). Corpurile polarizate sunt corpuri nencrcate electric (sarcina electric total a acestora este nul), asupra crora se manifest totui, n cmp electric, aciuni pondero-motoare. Explicaia este dat de faptul c n aceste corpuri apar perechi de sarcini (pozitive i negative) care ocup locuri diferite n spaiu. Pentru a studia acest aspect (comportarea care deriv din aceast observaie) s-a introdus noiunea de dipol . Un dipol este un ansamblu de dou mici corpuri punctuale, solidarizate rigid ntre ele, aflate la mic distan unul de celalalt, i ncrcate cu sarcini electrice adevrate, egale i de semne contrare. Pentru un dipol se definesc mrimile (vezi figura 1.14) : p q = (1.19) numit moment electric al dipolului . Pentru un dipol ideal : p q q x q y q z x y z = = + + lim q 1 1 1 Un dipol se numete ideal atunci cnd sarcinile sale se apropie ntre ele pn la confundarea lor i totui momentul su electric rmne finit....
View Full Document

This note was uploaded on 04/30/2011 for the course ETTI 2 taught by Professor Schiopu during the Spring '11 term at NYU Poly.

Page1 / 58

Prezentare electromagnetism 2 - D n da a d = V ( ) C orp...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online