CJA 343 Criminal Responsibility worksheet1

CJA 343 Criminal Responsibility worksheet1 - clientul ca si...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1.Cum afecteaza capacitatea de a ucide procesul de aparare?Exista vreo legatura intre condamnarile pt crima si capacitatea de a ucide?Furnizati o documentatie care sa ateste, daca este posibil, o legatura intre cele 2. Explicati i Capacitatea de a ucide: cuprinde 2 categorii de oameni fara discernamant, cei foarte tineri si cei cu dereglari mintale. Daca o persoana care acuzata de crima arata aceasta tendinta in camera de judecata, se presupune ca acest lucru va afecta verdictul. In cazul unor crime sau condamnari precedente acestea nu se pot face cunoscute sau prezentate deoarece fiecare caz trebuie tratat separat astfel incat sa nu influenteze juriul. Daca o persoana este condamnata pentru omor, capacitatea criminala se subintelege doar din acuzatie. Este de obligatia apararii sa incerce sa explice circumstantele si sa-si prezinte
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: clientul ca si o persoana neviolenta sau poate lipsita de judecata sau in circumnstante atenuante sau chiar nevinovata. Condamnarile pentru crima sunt facute pe baza legilor, legi incalcate de cel condamnat si deci este de inteles motivul condamnarii din probele si din informatiile ce stau la dispozitie. c references:The Historia(Matthew Hale) references:http://en.wikipedia.org/wiki/Matthew_Hale_(jurist) 2.Cum este afectat sistemul legal si justitia de apararea celor bolnavi mintal? Discutati diferentele dintre perspectivele medicale si cele legale ale bolilor mintale si dementei. m references:http://www.mindframe-media.org/site/index.cfm?display=105553 (About mental illness) http://www.supremecourt.ohio.gov/Boards/ACMIC/resources/solutions.pdf Solutions for the Mentally Ill in the Criminal Justice System...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online