PSY -Critical thinking

PSY -Critical thinking - Exista 3 tipuri de...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Exista 3 tipuri de gandire:inductiva,deductiva si abductiva.Cea deductiva nu te invata nimic nou, ci doar iti arata ce include ceea ce stii si te indreapta spre certitudine. Cea inductiva te indreapta spre probabilitate si te invata ceva nou pe baza sintezei a ceea ce stii deja.Cea abductiva te indruma spre posibilitate si iti da ocazia sa speculezi si sa creezi ceva nou din ceea ce stii deja. Gandirea se refera la capacitatea intelectuala de a rationa. Cel mai important aspect al gandirii este “evaluarea de sine” sau “auto-reflectia”. Pentru a deveni ganditor, trebuie sa iti dezvolti gandirea critica prin parcurgerea mai multor etape. Se fac urmatoarele presupuneri:-exista etape previzibile prin care fiecare persoana care se dezvolta in a deveni un ganditor critic trece-pentru a trece de la o etapa la alta trebuie sa existe un angajament din partea persoanei ce face acest lucru.- rata de reusita depinde de calitatea intelectuala a persoanei in cauza.-gandirea critica trebuie sa fie fundamentul intregului proces. Prima etapa:ganditorul nereflexiv-este foarte posibil ca sa termini liceul sau chiar facultatea si sa nu ai o gandire reflexiva. Chiar daca toata lumea gandeste, majoritatea nu-si dau seama cum este structurata propria gandire sau cum se poate imbunatati in asa fel incat daca au probleme in gandire, nu au abilitatea de a le indentifica si apoi rezolva. Etapa a 2-a: Provocarea Gandirii-Toata lumea trebuie sa cunoasca partile unei gandiri, sa cunoasca umilinta intelectuala si sa devina constienti de propria ignoranta....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

PSY -Critical thinking - Exista 3 tipuri de...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online