{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

3. teslim öncesi - Mteri Sektr baznda...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Müşteri: Sektör bazında; otomotiv, otomotiv yan sanayi, demir çelik, hızlı tüketim, dayanıklı tüketim. (daha çok istenen) Ciro hedefi, karlılık hedefi, uzun süreli çalışma, yapılan yatırımın geri dönüş hızı etkili faktörler. Mesela müşteri Borusan’ın vermediği bir hizmet istiyorsa otomatik depolama gibi müşterinin özelliklerine bakılarak onu kazanmak için yatırım yapılabilir ama uzun süreli bir iş olması gerek yatırımın geri dönüşü açısından. Key account; 1. Borusandaki cirosu 2. borusanla çalışma süresi 3. karlılık 4. kendi sektöründeki önemi 5. firmanın lojistik potansiyeli 6. itibarı 7. özellikli hizmet istemesi. Ör; Diyarbakır’a iş istiyorsa oraya müşterinin malı taşınırken, yolda diğer müşterilerin mallarının teslimatı da gerçekleştirilebilir. 8. tahsilat 9. coğrafi yayılmada önemi. Ör; borusan erzurumda bayilik açacaksa erzurumda yerleşik şirketler Key accoount 1 yılın sonunda incelenip atanıyor. Ama dönem dönem takip ediliyor.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern