Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Tic A

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Tic A

Info icon This preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
As l alt ba l k stilini düzenlemek için t klat n ı ş ı ı ı 5/12/11 Abdi brahim laç Sanayi ve İ İ Tic A. . Ş Planlama ve Kontrol Esaslar Dersi ı Organizasyonel nceleme Sunumu İ Haz rlayanlar ı Kaan EN 070070257 Ş Semih AYDINLI 070070252
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
5/12/11 RKET N ADRES VE ADRES Şİ İ İ KROK S İ İ Abdi brahim laç Sanayi ve Ticaret İ İ A. .’nin üretim tesisleri; Ş Ho dere ş Mevkii Tunç Caddesi No:3 Pk:34555 Had mköy/Bahçe ehir ı ş – STANBUL aç k adresinde İ ı bulunmaktad r. ı irketin TEM Otoyoluna yak n Ş ı olmas ve ç k kar s na almas ı ı ışı şı ı ı
Image of page 2
5/12/11
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
5/12/11 TES S YERLE M İ Şİ İ Abdi brahim laç’ n İ İ ı kurulu ş yerinin belirlenmesinde birçok faktör göz önünde bulundurulmu tur. Bu faktörlerden ş birkaç n öyle s ralayabiliriz: ı ı ş ı Pazara yak nl k ı ı Üretimde kullan lan hammadde ve ı yard mc maddelere yak nl k ı ı ı ı
Image of page 4
5/12/11 Dante Benini’nin mimarl n ığı ı üstlend i 2000 y l nda faliyete ığ ı ı geçen Had mkoydeki tesislerin ı ba l ca özellikleri ş ı 75 milyon dolarl k yat r m ı ı ı 40 bin m2 kurulum alan ı Y lda 260 milyon kutu kapasitesi ı
Image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
5/12/11 RKET PROF L Şİ İ İ Abdi brahim, 1912 İ y l na dayanan ı ı tarihi boyunca, geçmi inden ald ş ığı gücü daima ileriye ta yan bir irket şı ş olmu tur. nsan sa l na yönelik ş İ ğ ığı ilaç ve ürünleri, öncü ve yenilikçi yakla mlarla t bb n ve insanl n şı ı ı ığı hizmetine sunan Abdi brahim, İ bugün Türkiye'de ilaç
Image of page 6
5/12/11 Misyon
Image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern