Perspektyva 21.03.2020.pdf - Наукова економічна організація «Перспектива� МАТЕРІАЛИ

Perspektyva 21.03.2020.pdf - Наукова...

This preview shows page 1 - 6 out of 96 pages.

Наукова економічна організація «Перспектива»МАТЕРІАЛИМІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇКОНФЕРЕНЦІЇСВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ21 березня2020 рокуЧастина Ім. Дніпро
Background image
УДК336.744(063) С24 Світові тенденції, проблемита перспективи розвитку фінансової системи:матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Дніпро,21 березня2020 р.). Дніпро: НО«Перспектива», 2020. 96 с.У збірнику представлені матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Світові тенденції, проблемита перспективи розвитку фінансової системи». Розглядаютьсязагальні питання економічної теорії, фінансів та страхування, банківської справи, міжнародної економіки, менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності. Призначений для науковців, практиків, викладачів, аспірантів і студе-нтів економічних спеціальностей, а також для широкого кола читачів.УДК336.744(063) С24Організатори конференції не завжди поділяють думку учасників.У збірнику максимально точно відображається орфографія і пунктуація, запропонована учасниками.© Автори статей, 2020 © Наукова економічна організація «Перспектива», 2020
Background image
3 ЗМІСТСЕКЦІЯ 1. ЕКОНОМІЧНАТЕОРІЯТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИЕВОЛЮЦІЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ВЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇГАВРИЛЮК В. Ю.........................................................................................................5КОРИСНІСТЬ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ І ПРОБЛЕМА ЇЇ ВИМІРУГОРДІЄНКО В. В...........................................................................................................9СЕКЦІЯ 2. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯНАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМОСНОВНІ ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ДЕФІЦИТУ ДЕРЖАВНОГОБЮДЖЕТУ УКРАЇНИЛЕГКОСТУП І. І., ШУПЕР А.С..............................................................................15СЕКЦІЯ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ТАШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ЇЇ ОБСЯГІВ В УКРАЇНІГАВАЛЮХ А. М..........................................................................................................19ПЛАНУВАННЯ ЯК МЕТОД АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВВ КРИЗОВИХ УМОВАХ ДІЯЛЬНОСТІХРИНЮК О. С.............................................................................................................23СЕКЦІЯ 4. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛІ РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКАРОБОТИЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ І ЇЇ РОЗВИТОК В УКРАЇНІПОПІВ І. П....................................................................................................................28ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХСМОВЖЕНКО Т. С., КОРКУНА О. І., КУЛИК О. М..........................................32СЕКЦІЯ 5. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩАСТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГМАКСЮТЕНКО А. В., АРЕСТОВ С. В..................................................................36ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА В ТУРИЗМІПОРОШЕНКО К. С., АРЕСТОВ С. В......................................................................42ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУУ ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІСОБЧИК В. Д., АРЕСТОВ С. В................................................................................46ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯТАРАНЕЦЬ І. Р., АРЕСТОВ С. В.............................................................................50СЕКЦІЯ 6. ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ,СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКАЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИГУТНИК Я. І.................................................................................................................53
Background image
4 ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯРЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІДОВБЕНЮК Д. А........................................................................................................57СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО І ПЕРСПЕКТИВИЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІСОМИК С. О................................................................................................................62СЕКЦІЯ 7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТАУДИТ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВБРУХАЛЬ В. Р.............................................................................................................68ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇУПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУНА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХВЕНТА Н. С..................................................................................................................71КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИВОЛЕНЩУК Н. А.......................................................................................................75ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮМЯКІШЕВА Ю. С.......................................................................................................79АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ЗАВДАННЯ ТА ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯСТЕПАНЕНКО О. І....................................................................................................84МЕТОДИ ОЦІНКИ ВИБУТТЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВСУРМА А. М................................................................................................................89
Background image
5 СЕКЦІЯ 1. ЕКОНОМІЧНА
Background image
Image of page 6

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture