Karakterer - Karakterer J Jeg har valgt skrive denne stilen...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Karakterer K Jeg har valgt å skrive denne stilen som en artikkel. J Hurra, jeg fikk karakteren M+. Jeg fikk bare en G, hva kommer mamma og pappa til å si? Å nei, jeg fikk en NG, til neste prøve må jeg skjerpe meg. Å Karakterer, hvilket annet tema har skapt like mye diskusjon blant elever og i skoleverket de siste årene. Enkelte mener de er helt nødvendige for skolegangen, mens andre mener de ødelegger de unge. Karakterene hjelper til med å opprettholde den høye standarden norske skoler har, og hvis de uteblir vil kanskje standarden synke og norske ungdommer vil stille lavere på rangstigen over skolebarn i verden. s Karakterene kan være med på å hjelpe elevene og lærerne til å se hvor hver enkelt av elevene står i de forskjellige fagene. Uten karakterer kan lærerne støte på vanskeligheter når de skal vurdere elevene etter hver termin. De har ikke noen karakterer fra tidligere i terminen som grunnlag, og de må legge stor vekt på hvor gode elevene er muntlige og hvor aktive de er i timene. Uten karakterer i
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern