I.DUNYA_SAVASI_CEPHELER-SESSIZ - \u0130STANBUL K\u00dcLT\u00dcR \u00dcN\u0130VERS\u0130TES\u0130 ATAT\u00dcRK \u0130LKELER\u0130 VE \u0130NKIL\u00c2P TAR\u0130H\u0130 4 HAFTA(I \u00d6\u011fr G\u00f6r Emine EREN

I.DUNYA_SAVASI_CEPHELER-SESSIZ - u0130STANBUL...

This preview shows page 1 - 8 out of 27 pages.

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 4. HAFTA (I) Öğr. Gör. Emine EREN ÇAĞLAR
I . Dünya Savaşı Cepheleri ve Çanakkale Cephesi Mondros Ateşkes Antlaşması
Dersin İçeriği I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu I. Dünya Savaşı Cepheleri Kafkas Cephesi Kanal Cephesi Irak Cephesi Hicaz-Yemen Cephesi Suriye-Filistin Cephesi Çanakkale Cephesi Romanya, Galiçya , Makedonya Cepheleri
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu, I. Dünya Savaşı öncesinde Trablusgarp ve Balkan Savaşları’nın ortaya çıkardığı eksiklikleri gidermeye çalışmış ve bunun için bir taraftan ordusunu ve donanmasını güçlendirmeye çalışırken, diğer taraftan da içinde bulunduğu siyasi yalnızlıktan kurtulmak için bazı diplomatik girişimlerde bulunmaya başlamıştı . Osmanlı Devleti içinde bulunduğu siyasi yalnızlıktan kurtulmak fikri onu zorunlu olarak Almanya’yla yakınlaştırmıştı . Aslında İttihat ve Terakki mensubu olan Enver ve Talat Paşalarla, Sadrazam Sait Halim Paşa’nın tercihleri de bu doğrultudaydı .
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu İtilaf Devletleri’nin Balkan Savaşları’ndaki tutumlarıyla, Rusya’nın Boğazlar üzerindeki emelleri de Osmanlı Devleti’nin bu tercihini destekliyordu. Sonuç olarak Osmanlı Devleti, bir ittifak antlaşması yapmak amacıyla Almanya ile görüşmelere başlamıştı . Osmanlı Devleti ile Almanya arasında, 2 Ağustos 1914 ’te gizli bir ittifak antlaşması imzalandı ve 27 Ağustos’ta onaylanarak yürürlüğe girdi. Almanya’nın Rusya’ya savaş açmasından bir gün sonra, antlaşmanın ikinci maddesine göre, Osmanlı Devleti’nin de Almanya yanında savaşa girmesi gerekmekteydi. Ancak Osmanlı Devleti, bu antlaşmanın savunma antlaşması olduğunu ileri sürerek sadece genel seferberliğe gitmiş ve tarafsızlığını ilan etmişti .
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu Ancak Almanya, Osmanlı Devleti’ni bir an önce savaşın içine çekmek istemekteydi. Goben ve Bresleau adlı iki Alman savaş gemisinin İstanbul’a sığınması Osmanlı Devleti’ni zor durumda bırakmıştı . Çünkü tarafsızlık kurallarına göre bu gemilerin ya 24 saat içinde karasularımızı terk etmeye zorlanması ya da tüm silahlarından arındırılarak bir limanda tutuklu bulundurulmaları gerekiyordu. İlk tedbir Osmanlı Devleti’nin hem çıkarlarına hem yükümlüğüne uymuyordu, ikincisini ise Almanya’nın kabul etmeyeceği çok açıktı . Bu durumda iki tedbirden biri uygulanmazsa tarafsızlık kuralları çiğnenmiş olacaktı . Osmanlı Devleti bu gemilerini satın aldığını bildirerek soruna çözüm bulmaya çalıştı .
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu Bununla birlikte Osmanlı

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture