SAMSUNA_CIKIS_SESSIZ.pdf - İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I VI HAFTA Yrd.Do�.Dr İnci ÇAĞLAYAN Mustafa

SAMSUNA_CIKIS_SESSIZ.pdf - İSTANBUL KÜLTÜR...

This preview shows page 1 - 8 out of 27 pages.

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ IVI. HAFTAYrd.Doç.Dr. İnci ÇAĞLAYAN
Mustafa Kemal’in Samsun’a ÇıkışıHavza GenelgesiAmasya Genelgesi
Dersin İçeriği1- MustafaKemal’in Samsun’a Çıkışı2-Havza Genelgesi(HavzaGenelgesi’nin hazırlanışı, amacıveönemi)3-Amasya Genelgesi(AmasyaGenelgesi’nin hazırlanışı, amacıveönemi)
Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı
Mustafa KemalPaşa,durumunçokciddiolduğunugörmesine rağmenkaramsardeğildi.Türkmilletinetehlikeyianlatarakdüşmanakarşıçıkılabileceğinidüşünüyordu. Bu nedenleİstanbul’dademirli duran itilafdevletlerinin filosunugörünce “geldiklerigibigiderler”demiştir.Anadolu’daki işgale karşıduyulanbazıtepkiler deonuumutlandırıyordu.Yıllardıryorgun ve fakirdüşmüşhalkı kurtuluş savaşına çekebilmek için önce Anadolu’yageçmesigerekiyordu.
Mustafa Kemal Paşa Anadolu’ya geçmek için bir fırsat aradığı sırada; İngilizler İstanbul hükümetine verdikleri raporlarda, Samsun ve çevresinde Müslüman halkın Rumlara eziyet ettiklerini ileri sürerek hükümetten bu konuda önlem almasını, aksi halde kendilerinin harekete geçeceklerini bildirmişlerdir. İstanbul Hükümeti, bir yetkilinin Samsun’a gönderilmesine karar verir. Mustafa Kemal Paşa bu görevi büyük bir istekle kabul eder.9. Ordu Müfettişliği görev ve yetkisiyle Samsun’a gider.
Mustafa Kemal Paşa ile Samsun’a gidenler: Kurmay Albay Kazım Paşa-Müfettişlik Kurmay Başkanı Kurmay Albay Mehmet Arif Paşa-Kurmay Başkanı Yardımcısı Kurmay Albay Hüsrev Paşa-Birinci şube müdürü Binbaşı Kemal Paşa-Müfettişlik Topçu Kumandanı Dr. Albay İbrahim Bey-Ordu Sıhhiye Başkanı Dr. Binbaşı Refik Paşa-Sıhhiye Başkan Yardımcısı Üsteğmen Muzaffer Paşa-Müfettişlik ikinci Yaveri Yüzbaşı Cevat Paşa-Müfettişlik Başyaveri Üsteğmen Hayati Bey-Kurmay Başkanı Emir Subayı Yüzbaşı Mümtaz Paşa Yüzbaşı İsmail Hakkı Paşa Yüzbaşı Mustafa Paşa -Karargah Komutanı Üsteğmen Abdullah Bey -İaşe Subayı Birinci Sınıf Kâtip Faik Bey -Şifre Kâtibi Dördüncü Sınıf Kâtip Memduh Bey -Şifre Kâtibi Yardımcısı Yüzbaşı Ali Şevket Paşa -Müfettişlik Emir Subayı Kurmay Albay Refet Bey-3. Kolordu Komutanı Üsteğmen Hikmet Bey —Refet Bey'in yaveri

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture