II.DUNYA_SAVASI_CEPHELER-SESSIZ.pdf - \u0130STANBUL K\u00dcLT\u00dcR \u00dcN\u0130VERS\u0130TES\u0130 ATAT\u00dcRK \u0130LKELER\u0130 VE \u0130NKIL\u00c2P TAR\u0130H\u0130 4 HAFTA(II \u00d6\u011fr G\u00f6r Emine EREN

II.DUNYA_SAVASI_CEPHELER-SESSIZ.pdf - u0130STANBUL...

This preview shows page 1 - 7 out of 15 pages.

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 4. HAFTA (II) Öğr. Gör. Emine EREN ÇAĞLAR
I . Dünya Savaşı Cepheleri ve Çanakkale Cephesi Mondros Ateşkes Antlaşması
Dersin İçeriği Savaşın Sona Ermesi Gizli Antlaşmalar Mondros Mütarekesi
Savaşın Sona Ermesi Almanya’nın pek çok cephede savaşması ve artık bu cepheleri finanse etmekte zorlanması, bunun yanında Almanya’da bazı ayaklanmaların başlaması, İtilaf Devletleri’nin gücü ve bir ikisi dışında dünya devletlerinin İtilaf bloğu yanında yer almaları savaşın sona ermesindeki önemli faktörlerdir . Ancak savaşın sona ermesindeki en önemli faktör, ABD’nin İtilaf Devletleri’ni desteklemesi ve onların yanında savaşa girmesi olmuştur .
Savaşın Sona Ermesi ABD başkanı Wilson ’un 1918 yılı başında yayınladığı bir dizi prensibi içeren bildiri savaşın sona ermesinde etkili olmuştur . Wilson İlkeleri ’ne göre ; Savaş sona erdikten sonra hiçbir devlet toprak almayacaktı, Yenen devletler, yenilenlerden savaş tazminatı talep etmeyecekti, Uluslar (self-determination) kendi geleceğine karar verme hakkına sahip olacaklardı, Dünyada sürekli barışı sağlayacak bir teşkilat kurulacaktı .
Savaşın Sona Ermesi Bu ilkeler ittifak Devletleri’ne güven verdi ve savaş sona erdi.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture