TBMMACILMASI_SESSIZ(1).pdf - \u0130STANBUL K\u00dcLT\u00dcR \u00dcN\u0130VERS\u0130TES\u0130 ATAT\u00dcRK \u0130LKELER\u0130 VE \u0130NKIL\u00c2P TAR\u0130H\u0130 10 HAFTA \u00d6\u011fr G\u00f6r Emine EREN \u00c7A\u011eLAR

TBMMACILMASI_SESSIZ(1).pdf - u0130STANBUL Ku00dcLTu00dcR...

This preview shows page 1 - 10 out of 29 pages.

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 10. HAFTA Öğr. Gör. Emine EREN ÇAĞLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılması İç İsyanlar Sevr Barış Antlaşması
Dersin İçeriği TBMM’nin Açılması İlk TBMM’nin Yapısı Ve Nitelikleri TBMM’ye Yönelik İç İsyanlar ve TBMM’nin Aldığı Önlemler San Remo Konferansı Sevr Barış Antlaşması
TBMM’nin Açılması İstanbul’un işgal edilmesinin ardından ortam iyice gerginleşmişti . İtilaf Devletleri, Mustafa Kemal’in aldığı önlemlerin telaşına düşmüştü . Padişahın onayı ve mührüyle de Dürrizade Abdullah imzasıyla 11 Nisan 1920 ’de Allah’ın adına ve Allah’ın buyruğudur diye bir fetva çıkarılmıştı .
TBMM’nin Açılması Bu fetva, Mustafa Kemal ve arkadaşlarını hedef gösteriyor onları vatan haini ilan ediyordu. Mustafa Kemal Paşa ise her şeye ve her türlü kötü duruma rağmen Osmanlı Millet Meclisi’nin kapatılmasından sonra yurdun her köşesinde yeniden milletvekili seçimleri yaptırmayı başarmış ve Ankara’da, 23 Nisan 1920 ’de, Meclis-i Mebusan ile Malta’dan gelen milletvekilleri ve yeni seçilen 169 milletvekili ile birlikte üye sayısı 338 olan Millet Meclisi’ni kurmuştu .
İlk TBMM’nin Yapısı Ve Nitelikleri Kurulan meclis, olağanüstü bir savaş meclisidir. Milletvekilleri, hem Osmanlı Mebusan Meclisi’ne hem de yeni gereksinimlere dayanan bir sistemle seçilmişti . Meclis tümüyle ulusaldı , bünyesinde azınlıklar yoktu. Meclis, Müdafaa -i Hukuk Dernekleri’nden, İl Genel Meclisleri’nden ve Belediye Meclisleri’nden seçilen milletvekilleriyle toplumun tüm kesimlerini temsil ediyordu ve geniş tabanlıydı .
İlk TBMM’nin Yapısı Ve Nitelikleri Üye sayısı 378 iken, serbest meslek, devlet memuru, din adamı, asker, aşiret reisi, teknik eleman, sağlıkçı ve reji görevlisi olmak üzere farklı meslek ve kültürel gruplardan vekilleri barındırıyordu, mesleksiz (seçimle gelmiş) olanlar da vardı . Bunların % 60 ’ı yüksekokul mezunuydu, % 30 ’u ortaöğretim görmüştü ve % 10 ’u da meslek ve özel eğitim kurumlarında eğitim almıştı . Milletvekilleri arasında yabancı dil bilenlerin sayısı 162 ’ydi .
İlk TBMM’nin Yapısı Ve Nitelikleri Mecliste ideolojik yapılanma bakımından, İttihatçı, İtilâfçı, Türkçü, İslamcı, Bolşevik, İhtilâlci her düşünceden toplum kesimi temsil edilmiştir . Bu durum meclisin çok sesli ve demokrat bir meclis olduğunu göstermektedir . Zaman içinde I. Grup (Kemalistler) ve II. Grup (Muhalifler) olarak adlandırılacak gruplar oluşmuştur ancak partileşme eğilimi yoktur. Bunlar Halk Zümresi, İstiklâl Grubu, Islahat Grubu, Tenasüd Grubu, Yeşil Ordu ve Müdafaa -i Hukuk Grubu’ydu .
İlk TBMM’nin Yapısı Ve Nitelikleri I. TBMM “Kurucu” bir meclistir.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture