HAFTA_5_2_SESSIZ - \u0130STANBUL K\u00dcLT\u00dcR \u00dcN\u0130VERS\u0130TES\u0130 ATAT\u00dcRK \u0130LKELER\u0130 VE \u0130NKIL\u00c2P TAR\u0130H\u0130 5 HAFTA(II \u00d6\u011fr G\u00f6r Emine EREN \u00c7A\u011eLAR Mondros

HAFTA_5_2_SESSIZ - u0130STANBUL Ku00dcLTu00dcR...

This preview shows page 1 - 8 out of 24 pages.

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ 5. HAFTA (II) Öğr. Gör. Emine EREN ÇAĞLAR
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Uygulanması İşgaller ve Tepkiler Yararlı ve Zararlı Cemiyetler
Dersin İçeriği Cemiyetler ve Faaliyetleri Milli Cemiyetler Milli Varlığa Düşman Cemiyetler İşgaller Karşısında Mustafa Kemal Paşa’nın Tepkisi
Cemiyetler ve Faaliyetleri Milli Cemiyetler Özellikle İzmir’in işgali Anadolu halkında büyük bir heyecan ve tepkiye sebep oldu. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra yurdun çeşitli yerlerinde kurulmuş olan Redd-i İlhak Cemiyetleri protesto telgrafları gönderdiler . Bu cemiyetler; Trakya Paşaeli Müdafaa -i Hukuk Cemiyeti İzmir Müdafaa -i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti Redd-i İlhak Cemiyeti Doğu Anadolu Müdafaa -i Hukuk Cemiyeti Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Kilikyalılar Cemiyeti Milli Kongre Cemiyeti’dir .
Milli Cemiyetler Trakya Paşaeli Müdafaa -i Hukuk Cemiyeti: Kuruluş amacı, Trakya’nın bütünlüğünü ve Osmanlı Devleti’ne bağlı kalmasını sağlamak, Trakya’nın Türk yurdu olduğunu belgelerle anlatarak Türklerin bölgedeki haklarını savunmaktı . İzmir Müdafaa -i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti: İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalini bütün Anadolu’ya duyurmuştur . İzmir’in işgali Türkleri harekete geçirdi, halk protesto gösterilerine ve Kuva-i Milliye birliklerine katılmaya başladı . İzmir Müdafaa -i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti, Redd-i İlhak Cemiyeti ’yle birlikte Türkleri işgale karşı direnmek için örgütlemiş ve kurdukları silahlı birliklerle Yunan ordusuna karşı koymaya çalışmışlardır .
Milli Cemiyetler Doğu Anadolu Müdafaa -i Hukuk Cemiyeti: Doğu Anadolu’da teşkilatlanarak faaliyet göstermiştir . Amacı, Doğu Anadolu’yu işgalden korumak ve Ermeni Devleti’nin kurulmasına engel olmaktır . Cemiyetin Erzurum şubesi Kazım Karabekir Paşa himayesinde önemli hizmetlerde bulunmuştur . Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti: Trabzon’da Rum Pontus hareketine karşı kurulmuştur . Amacı, Trabzon ve civarında Rum ve Ermeni iddialarına karşı Türk ve Müslüman halkın haklarını korumak ve bu amaç doğrultusunda siyasi faaliyetlerde bulunmaktı .
Milli Cemiyetler Kilikyalılar Cemiyeti: Adana ve civarına yönelik Fransız ve Ermeni faaliyetlerine karşı Türklerin haklarını savunmak amacıyla faaliyet göstermiştir .

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture