Proiect - Judecarea Adevrului n Tribuna Internaional...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Judecarea Adevrului n Tribuna Internaional Jurnalismul online este o sintagm definit de un jurnalist independent drept utilizarea Internetului ca mediu pentru jurnalism. El a ajuns o adevrat provocare pentru tipurile clasice de media, care snt forate s transfere informaia pe suportul online, pentru a se menine n joc. Un lider al acestui tip de media a fost The News & Observer din Raleigh, California, care a deschis calea site-urilor ca CNN-ului, MSNBC i al altora, care i-au urmat pe W3 ( http://www.poynter.org/column.asp? id=31&aid=79061 ). Evoluia International Herald Tribune de la offline la online International Herald Tribune a fost nfiinat la Paris n 1887, ca ediie european a ziarului american New York Herald . Din anul 2003, IHT este deinut de compania media The New York Times Co . Ziarul, prin James Gordon Bennet Jr., a adus inovaii n media european, cum ar fi linotipul sau benzile colorate comice. Totodat, a fost primul care a acordat evenimentelor sportive prima pagin i printre primele ziare care au acordat atenie sporit tirilor din domeniul tiinei i medicinei. Bennet a fost, de asemenea, primul care a utilizat radioul, pentru a difuza tiri. Dup moartea lui Bennet, Paris Herald a continuat tradiia adoptrii de noi tehnologii. Astfel, n 1928, a devenit primul ziar distribuit par avion, transportnd cpii n Londra, la ora micului dejun. El i ia numele prin care e cunoscut acum pe 22 mai 1967, dup nchiderea ziarului New York Herald i intrarea n posesia ziarului a Washington Post i The New York Times . n 1970, IHT s-a rennoit. n 1974, a deschis drumul transmisiei paginilor facsimil de la o ar la alta, prin deschiderea unui printing site n apropierea Londrei, iar mai apoi n Zrich, n 1977. ncepnd cu anul urmtor, IHT a instalat un sistem de editare i tastare n ntregime computerizat. Lucrurile nu se opresc aici, ziarul continund s evolueze. n septembrie 1980, el a nceput s trimit pagini prin satelit din Paris la Hong Kong, devenind primul cotidian trimis electronic de pe un continent pe altul. Reeaua de distribuire a IHT-ului s-a lrgit la 180 de ri. Abia n anul 2009, ziarul i-a creat tizul online, cu adresa http://global.nytimes.com/ , editat n New York, Paris i Hong Kong....
View Full Document

Page1 / 8

Proiect - Judecarea Adevrului n Tribuna Internaional...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online