lrl_an3_topala - Disciplina: LIMBA ROMN LITERAR lect. dr....

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Disciplina: LIMBA ROMN LITERAR lect. dr. Drago Vlad Topal AN III IDD, semestrul I, II Acest suport de curs reprezint capitolul I (Aspecte teoretice) din lucrarea: Drago Vlad Topal, Compendiu de istorie a limbii romne literare (pn la 1881) , Craiova, EUC, 2001. Precizm faptul c pentru realizarea volumul nostru am folosit ca modele teoretice i practice cteva titluri de referin din bibliografia de specialitate: t. Munteanu, V.D. ra, Istoria limbii romne literare , Bucureti, EDP, 1983; I. Gheie, Istoria limbii romne literare. Privire sintetic , Bucureti, EE, 1978; I. Gheie, Introducere n studiul limbii romne literare , Bucureti, EE, 1982. Alte lucrri eseniale pentru studiul acestei discipline se regsesc n bibliografia selectiv citat. ASPECTE TEORETICE SEMESTRUL I 1. Istoria limbii literare disciplin a lingvisticii Dei n noul plan de studii, disciplina pe care o prezentm se intituleaz (din necesitatea adaptrii la noile cerine ale programei din ciclul de licen) limba romn literar , sunt necesare unele precizri viznd denumirea consacrat a disciplinei, n integralitatea coninutului ei, istoria 1 limbii romne literare , concept i terminologie pe care le vom utiliza obligatoriu n cadrul acestei sinteze. Istoria limbii literare este o disciplin relativ tnr, care a fost introdus n universiti (inclusiv n cele romneti) n anii 1950. Recunoaterea ei ca disciplin a lingvisticii, cu obiect propriu de studiu, a fost prilejuit de susinerea i dezbaterea, la Congresul al VIII-lea de studii romanice (Florena, 1956), a referatului de baz al lui B. Terracini, care analiza conceptul de limb literar. Lingvistica secolului al XIX-lea i a nceputului secolului urmtor a fost dominat de studierea istoric i comparativ a limbilor indo-europene vechi, de principiile istoriste ale neogramaticienilor i de metodele de lucru ale geografiei lingvistice. Toate aceste curente analizau limba n contextul dezvoltrii naturale i istorice, n funcie de legile care explicau transformrile survenite n timpul evoluiei sale. Limbii literare i se refuza fundamentul unui asemenea proces evolutiv, fiind considerat, n comparaie cu limba popular, artificial. Dei conceptul de limb literar, cu sensul actual de variant cultivat a limbii naionale, guvernat de norme scrise, a fost intuit i abordat de reprezentanii colii Ardelene, cercetrile propriu-zise de limb literar apar destul de trziu la noi. Petre V. Hane ( Limba literar romn n prima jumtate a secolului al XIX-lea , Bucureti, 1904) ntreprinde primul demers de acest tip, considernd limba literar legat, n egal msur, de istoria limbii i de istoria literaturii....
View Full Document

This note was uploaded on 06/09/2011 for the course LITERATURE 102 taught by Professor J.b. during the Spring '11 term at American Intl. University.

Page1 / 45

lrl_an3_topala - Disciplina: LIMBA ROMN LITERAR lect. dr....

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online