{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Marchizul de Sade - Crimele iubirii - FAXELANGE sau...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
FAXELANGE sau GREŞELILE AMBIŢIEI D. şi Dna de Faxelange, cu o rentă între 30 şi 35 000 de livre, trăiau de obicei la Paris. Drept unic fruct al ii*-birii lor nu aveau decît o fată, frumoasă precum însăşi zeiţa tinereţii. D. de Faxelange fusese slujbaş, dar s-a retras încă tînăr şi, de atunci, nu mai vedea decît d« grijile casei şi educaţia fiicei sale. Era un om foarte blînd» cam sărac cu duhul şi cu un caracter deosebit. Soţia sa, aproape de- o seamă cu el, adică între patruzeci şi cinci şi cincizeci de ani era ceva mai ascuţită la minte, însă, dacă stăm să ne gîndim bine, între cei doi soţi era mai multă nevinovăţie şi bună credinţă decît viclenie şi neîncredere, Dra de Faxelange tocmai împlinise al şaisprezecelea an. Avea una dintre acele înfăţişări romantice în care fiecare trăsătură descrie o virtute : pielea foarte albă frumoşi ochi albaştri, gura un pic mare, dar bine conturată, un trup uşor mlădios şl cel mai frumos păr din lume. Cugetul îi era blînd precum firea, nu era în stare să facâ rău şi încă îşi mai închipuia că acesta nici n-ar putea II săvîrşit. într-un cuvînt, era nevinovăţia şi neprihănirea împodobite de mîna Graţiilor. Dna de Faxelange era şco-lită : nu se zgîrciseră să o educe- Vorbea foarte bine engleza şi italiana, cînta la mai multe instrumente şi picta cu mult gust miniaturi. Fiică singură la părinţi, astfel hărăzită ca într-o zi să dobîndească bunurile familiei sale, altminteri modeste, trebuia să se aştepte la o căsătorie avantajoasă, ceea ce, de un an şi jumătate încoace, era singura preocupare a părinţilor săi. Dar inima Drei de Faxelange nu aşteptase încuviinţarea ceior ce i-au dat viaţă pentru a îndrăzni să se dăruiască în întregime, plinindu-se mai bine de trei ani de cînd nu şi mai era stăpînă. D. de Goâ, care îi era un fel de rudă şi care d» aceea o căuta adesea, era drăguţul acestei fete galeşe. îl iubea cu o sinceritate... cu o blîndeţe care aminteau «cele preţioase simţăminte de odinioară, acum atît de stricate de către dezmăţul nostru. Fără îndoială, D. de Goe merita o astfel de fericire. 'Avea douăzeci şi trei de ani, o statură frumoasă, figura tncîntâtoare şi firea de o curăţenie întru totul făcută pentru a se potrivi cu cea a frumoasei sale veri.şoare. Era efiţer de dragoni, însă nu prea bogat. Ii trebuia o fata eu zestre mare, după cum şi verişoarei sale un om înstâ-rit fiindcă, după cum am mai spus-o, deşi era moştenitoare unică, nu avea totuşi o avere nemăsurată» Astfel, •mîndoi vedeau prea bine că dorinţele lor nu se vo» împlini vreodată, iar jarul la care se perpeleau împreuna ■e va stinse în suspine.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern