{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Panait Istrati - Chira Chiralina - CHIRA CHIRALINA Panait...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CHIRA CHIRALINA Panait Istrati I STAVRU Adrian străbătu, buimac,scurtul Bulevardul al Maicii Domnului, care, la Brăila, duce de la biserica cu acelaşi nume la Grădina publică. Ajuns la intrarea grădinii, se opri, încurcat şi înciudat: — Oricât! exclamă el cu glas tare, nu mai sunt copil!... Cred că am şi eu dreptul să înţeleg viaţa aşa cum o simt. Era ora şase seara. Zi de lucru. Aleile grădinii erau aproape pustii înspre porţile principale,şi soarele, apunând, aurea nisipul, în vreme ce boscheţii de liliac se scufundau în umbra serii. Lilieci zburau de colo-colo, zăpăciţi. Băncile de pe alei erau aproape toate libere, afară de cele din colţurile ascunse ale grădinii, unde perechi de tineri se îmbrăţişau şi deveneau serioase la trecerea nechemaţilor. Adrian nu dădu atenţie nici unuia din oamenii ce-i întâlni în drum. Aspira,lacom, aerul curat care se ridica din nisipul proaspăt stropit,amestecul îmbălsămat de parfum de flori şi se gândea la ceea ce nu putea înţelege. Mai ales nu putea înţelege împotrivirea mamei la alegerea amicilor săi,împotrivire ce dăduse naştere unei discuţii violente între ei. Adrian judeca: -Pentru dânsa, Mihail e un străin, o haimana suspectă, servitorul plăcintarului kir Nicola. Dar, ce?... Eu ce sunt? Un zugrav şi-afară de asta, o fostă slugă a aceluiaşi plăcintar!... Şi dacă mâine plec în altă ţară, o săa trebuiască să fiu socotit acolo o haimana?...Enervat, izbi cu piciorul în pământ: Ei drăcia dracului!... E o nedreptate revoltătoare pentru bietul Mihail! Mie mi-e drag omul ăsta pentru că e mai deştept decât mine, mai învăţat şi fiindcă îndură mizeria fără să se văicărească. Cum adică?Pentru că nu vrea sa-şi strige în patru vânturi numele,ţara de unde vine şi câţi dinţi îi lipsesc din gură, e o haimana? Ei bine,da,eu, eu vreau să fiu prietenul acestei haimanale! Şi sunt foarte fericit de asta. Adrian îşi continuă maşinal plimbarea, odată cu critica mintală a celor ce-i spusese mamă-sa; şi totul îi păru absurd: “Şi povestea asta cu însurătoarea? N-am decât optsprezece ani şi ea se gândeşte să-mi arunce o neroadă în spinare, o neroadă sau poate o puioasă, care să mă copleşească cu dragostea ei şi să facă din odaia mea o hazna! Ei drace! S-ar zice că nu e nimic mai inteligent pe lume decât să naşti nişte dobitoci mici, să umpli lumea de sclavi şi să devii tu însuţi primul sclav al paraziţilor ăstora! Nu, nu!... Mai bine un prieten ca Mihail, fie el şi de zece ori mai suspect! Cât despre învinuirea că “trag oamenii de limbă pentru a-i face să vorbească“ — pe legea mea, nici eu nu ştiu prea bine de ce-mi place “să trag oamenii de limbă!” Asta-i, poate, pentru că lumina vine din glasul celor tari, probă că Dumnezeu a trebuit să vorbească ca să se facă lumină.” În liniştea acelei seri primăvăratice, sirena unui vapor săgetă aerul cu şuieratul ei strident. Tânărul se trezi, în
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern