Curs 3 MIA.pdf - Globalizarea \u015fi mediul de afaceri Curs nr 3 Lect Univ Dr IRINA ION [email protected] [email protected] Bibliografie Ion

Curs 3 MIA.pdf - Globalizarea şi mediul de afaceri Curs nr...

This preview shows page 1 - 11 out of 37 pages.

Globalizarea şi mediul de afaceri Curs nr. 3 Lect. Univ. Dr. IRINA ION [email protected] [email protected]
Image of page 1
Bibliografie Ion., I., 2015, Lumea afacerilor, Ghid de navigare, Noi perspective de analiză a mediului extern al firmei , Editura ASE, pg. 18-37
Image of page 2
a/Anti-Globalization-Protests-Heat-Up- Against-G20-20170705-0036.html - only-answer - cel mai controversat ș i supra-utlizat concept din literatura economică ș i politică interna ț ională Globalizarea
Image of page 3
Globalizare Extinderea re ț elelor capitaliste de produc ț ie Eliminarea frontierelor, cre ș terea comer ț ului global ș i a investi ț iilor Dereglementare Interdependen ț e crescute în cadrul sistemului economic global Produse globale, clien ț i globali, competi ț ie globală, standarde globale
Image of page 4
Globalizarea - definire principala megatendinţă a vremurilor noastre un megaproces care are poten ț ialul ne conducă către o singură piaţă, globală, cu segmente regionale, naţionale şi locale inter-conectate
Image of page 5
Globalizarea - definire un nou sistem interna ț ional, care a luat locul Războiului Rece Pamântul este plat : “globalizarea nu este o simplă tendinţă sau o fantezie, ci este, mai degrabă, un sistem internaţional . Este sistemul care acum a luat loc sistemului Războiului Rece şi, la fel ca acesta, globalizarea are propriile ei legi şi propria ei logică, de natură să influenţeze astăzi, direct sau indirect, politica, mediul înconjurător, geopolitica şi economia fiecărei ţări de pe glob” (Friedman, 2008)
Image of page 6
Globalizarea Dunning, 2003 Globalizare DA = conectivitate între pia ț ă ș i indivizi nu este nici bună, nici rea Pia ț ă globală - DA = fluxul global de bunuri, servicii sau active care se tranzac ț ionează pe pia ț ă Capitalism global NU = un sistem de guvernan ț ă globală pentru pia ț a globală
Image of page 7
Globalizarea Rugman (2001) NU există un sistem global, nici măcar o pia ț ă globală cu comer ț liber Există regionalizare - blocuri regionale cu comer ț liberalizat în interiorul acestora, dar ș i cu anumite bariere (de ex. UE, Acordul Nord American de Liber-Schimb NAFTA, Asocia ț ia Na ț iunilor din Asia de Sud-Est ASEAN) Europenizarea – un răspuns la provocările globalizării, o reac ț ie defensivă Pankaj Ghemawat (2007) Pământul nu este plat! _world_isn_t_flat
Image of page 8