ViewMarkedAssignment4.pdf - LEEREENHEID 1 Vraag 1 1.1 Identifisering is'n term wat gebruik word in liter\u00eare en filmstudies om'n sielkundige verhouding

ViewMarkedAssignment4.pdf - LEEREENHEID 1 Vraag 1 1.1...

This preview shows page 1 - 3 out of 9 pages.

LEEREENHEID 1 Vraag 1 1.1 Identifisering is 'n term wat gebruik word in literêre en filmstudies om 'n sielkundige verhouding tussen die leser van 'n roman en 'n karakter in die boek, of tussen 'n toeskouer in die gehoor en 'n karakter op die skerm te beskryf. In beide gevalle sien lesers en toeskouers hulself in die fiktiewe karakter. Volgens Orhan Pamuk word die gevoel van “wens -dat-ek-so- was” en “dit -is presies-soos- ek” geskep het, maar dis nie al nie om reuke en smake te ruik of proe saam die karakter omdat jy dit al geproe of geruik het in jou lewe. Identifisering is gewoonlik veronderstel om grootliks bewusteloos te wees: die leser kan daarvan bewus wees dat hy of sy van 'n gegewe karakter hou, maar nie dat hy of sy eintlik daardie karakter sien as 'n alter ego nie, 'n weergawe van haar/hom of 'n projeksie van haar/sy aspirasies vir haarself/homself nie. Dit sou 'n fout wees om alle helde te identifiseer, of dat alle skurke identifikasie inhibeer. Baie, moontlik selfs die meeste, karakters ontleen 'n mate van identifikasie aan die kant van die leser of toeskouer. Om te identifiseer met ‘n karakter be teken nie dat jy die karakter sielkundig moet verstaan of analiseer nie. Jy moet net identifiseer met die teks en die wêreld wat geskep word. Identifisering vat jou tydelik uit jou eie wêreld en situasie en neem jou na wê reld wat dalk nie bestaan nie of ‘n situasie wat jy nie self sal kan beleef nie. Dit is baie belangrik om met die karakters en selfs die storie te identifiseer. Sodoende kan ons, onsself inleef en op so n manier die boek of film meer geniet. 1.2 Die kort verhaal speel af in die verlede. Die verteller van die verhaal vertel vir die leser van haar kinderdae en wat sy alles van die plaas onthou. Die verhaal het ‘n eerste perso onsverteller en word in die verlede tyd geskryf. Die metode help die leser om in die verlede in te tree en saam met die verteller die storie te beleef. Die verteller lê klem op die ander karakters en vertel in soveel woorde dat haar kinderlewe nie die selfde sou gewees het sonder die ander karakter nie. Die manier wat die skrywer gebruik om te verwys na die
Image of page 1
ander karakters laat die leser toe om ook met hulle te identifiseer en nie net met die hoofkaraker nie. Die grootste byrol is seker die verteller se ma. Die verteller se ma het ‘n groot rol gespeel in haar le we en sonder die karakter sou sy nie die wonderlike ma gewees wat sy vandag is nie. Die “karretjiekinders” word geassosieer met geluk en blydskap. Dis die tyd van haar lewe wat sy die meeste geniet het. Die titel van die verhaal verwys na die karakter Sara Perdeboude wat kon dans tot die son opkom. As die tannie eers begin dans is al die mans se oë op haar. Die vrouens was effens jaloers oor die feit dat Sara so goed kon dans. Sara kon die hele nag deur dans en sy het almal saam haar gevat wanneer sy dans. Dans word in die verhaal geasosieer met geluk en goeie tye in die titel is simbolies en verys na die idee dat geluk en dans die son weer sal laat opkom.
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 9 pages?

 • Spring '18

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes