Say\u0131salY\u00f6ntemler\u00d6dev.xlsx - Microsoft Excel 16.0 Yan\u0131t Raporu \u00c7al\u0131\u015fma Sayfas\u0131[Say\u0131salY\u00f6ntemler\u00d6dev]Sayfa1 Rapor Olu\u015fturuldu 7.06.2020

Sayu0131salYu00f6ntemleru00d6dev.xlsx - Microsoft Excel...

This preview shows page 1 - 8 out of 46 pages.

Microsoft Excel 16.0 Yanıt Raporu Çalışma Sayfası: [SayısalYöntemlerÖdev.xlsx]Sayfa1 Rapor Oluşturuldu: 7.06.2020 14:35:19 Sonuç: Çözücü bir çözüm buldu. Tüm Kısıtlamalar ve uygunluk koşulları karşılandı. Çözücü Altyapısı Altyapı: Basit LP Çözüm Süresi: 0,047 Saniye. Yinelemeler: 13 Alt problemler: 0 Çözücü Seçenekleri Zaman Sınırı Limitsiz, Yinelemeler Limitsiz, Precision 0,000001 En Çok Alt Problem Limitsiz, En Çok Tamsayı Çözümü Limitsiz, Tamsayı Toleransı 1%, Negatif Olmadığını Hedef Hücre (En Küçük) Hücre Ad $L$18 Obj. Func Wo Değişken Hücreleri Hücre Ad $K$16 Wr $L$16 Wo $M$16 Ws $N$16 Cr $O$16 Co $P$16 Cs Kısıtlamalar Hücre Ad $L$21 Wo $L$22 Wo $L$23 Wr ,Cr number of wrenches and chisels manufactured using regular time Wo $L$24 Wo, Co number of wrenches and chisels manufactured overtime Wo $L$25 Ws, Cs the number of wrenches and chisels manufactured using subcontracting Wo $L$26 Wo $L$27 Wo $L$28 Obj. Func Min z= 2Wr+2.8Wo+3Ws+2.1Cr+3.2Co+4.2Cs Wo $L$29 Wo $L$30 Constraints: Wo $L$31 Cr+Co+Cs >= 2(Wr+Wo+Ws) Wo $L$32 Wr <= 550 Wo $L$33 Wo <= 250 Wo $L$34 Cr <= 620 Wo
Image of page 1
Varsay İlk Değer Son Değer 14918 14918 İlk Değer Son Değer Tamsayı 550 550 Sürekli 250 250 Sürekli 700 700 Sürekli 620 620 Sürekli 280 280 Sürekli 2100 2100 Sürekli Hücre Değeri Formül Durum Serbestlik 3000 $L$21>=$N$21 Aynı 0 550 $L$22<=$N$22 Aynı 0 250 $L$23<=$N$23 Aynı 0 620 $L$24<=$N$24 Aynı 0 280 $L$25<=$N$25 Aynı 0 1500 $L$26>=$N$26 Aynı 0 3000 $L$27>=$N$27 Farklı 1800 0 $L$28<=$N$28 Aynı 0 550 $L$29>=$N$29 Farklı 550 250 $L$30>=$N$29 Farklı 250 700 $L$31>=$N$31 Farklı 700 620 $L$32>=$N$32 Farklı 620 280 $L$33>=$N$33 Farklı 280 2100 $L$34>=$N$34 Farklı 2100
Image of page 2
Microsoft Excel 16.0 Duyarlılık Raporu Çalışma Sayfası: [SayısalYöntemlerÖdev.xlsx]Sayfa1 Rapor Oluşturuldu: 7.06.2020 14:35:19 Değişken Hücreleri Hücre Ad $K$16 Wr $L$16 Wo $M$16 Ws $N$16 Cr $O$16 Co $P$16 Cs Kısıtlamalar Hücre Ad $L$21 Wo $L$22 Wo $L$23 Wr ,Cr number of wrenches and chisels manufactured using regular time Wo $L$24 Wo, Co number of wrenches and chisels manufactured overtime Wo $L$25 Ws, Cs the number of wrenches and chisels manufactured using subcontracting Wo $L$26 Wo $L$27 Wo $L$28 Obj. Func Min z= 2Wr+2.8Wo+3Ws+2.1Cr+3.2Co+4.2Cs Wo $L$29 Wo $L$30 Constraints: Wo $L$31 Cr+Co+Cs >= 2(Wr+Wo+Ws) Wo $L$32 Wr <= 550 Wo $L$33 Wo <= 250 Wo $L$34 Cr <= 620 Wo
Image of page 3
Since the reduction costs of all variables are 0, all variables appear in the solution Son Azaltılmış Hedef İzin Verilen İzin Verilen Değer Maliyet Katsayı Artış Azalış 550 0 2 1 1E+030 3 > Coefficent of Wr >0 250 0 2.8 0.2 1E+030 3 > Coefficient of Wo > 700 0 3 1E+030 0.2 Coefficient of Ws > 620 0 2.1 2.1 1E+030 4.2 > Coefficient of Cr 280 0 3.2 1 1E+030 4.2 > Coefficient of Co 2100 0 4.2 1E+030 1 Coefficient of Cs > Son Gölge Kısıtlama İzin Verilen İzin Verilen Değer Ücret Sağ Taraf Artış Azalış 3000 4.2 0 1E+030 0 550 -1 550 700 550 250 -0.2 250 700 250 620 -2.1 620 2100 620 280 -1 280 2100 280 1500 11.4 1500 1E+030 700 3000 0 1200 1800 1E+030 0 0 0 1E+030 0 550 0 0 550 1E+030 250 0 0 250 1E+030 700 0 0 700 1E+030 620 0 0 620 1E+030 280 0 0 280 1E+030 2100 0 0 2100 1E+030
Image of page 4
n. 0 2.8 3.2
Image of page 5
Microsoft Excel 16.0 Limit Raporu Çalışma Sayfası: [SayısalYöntemlerÖdev.xlsx]Sayfa1 Rapor Oluşturuldu: 7.06.2020 14:35:20 Hedef Hücre Ad Değer $L$18 Obj. Func 14918 Değişken Alt Hedef Üst Hedef Hücre Ad Değer Limit Sonuç Limit Sonuç $K$16 Wr 550 550 14918 550 14918 $L$16 Wo 250 250 14918 250 14918 $M$16 Ws 700 700 14918 700 14918 $N$16 Cr 620 620 14918 620 14918 $O$16 Co 280 280 14918 280 14918 $P$16 Cs 2100 2100 14918 #YOK #YOK
Image of page 6
Wr ,Cr number of wrenches and chisels manufactured using regular time Wo, Co number of wrenches and chisels manufactured overtime
Image of page 7
Image of page 8

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture