OUMH1603 .docx - SARJANA MUDA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DENGAN KEPUJIAN OUMH1603 KEMAHIRAN BELAJAR UNTUK ABAD KE-21 0 OUMH1603 ISI KANDUNGAN NO ISI

OUMH1603 .docx - SARJANA MUDA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA...

This preview shows page 1 - 5 out of 16 pages.

SARJANA MUDA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DENGAN KEPUJIAN _____________________________________________________________________ OUMH1603 KEMAHIRAN BELAJAR UNTUK ABAD KE-21 _____________________________________________________________________ 0
Image of page 1
OUMH1603 ISI KANDUNGAN NO ISI KANDUNGAN MUKA SURAT 1.0 PENGENALAN 2 BAHAGIAN A 2.0 ISU YANG DIPILIH 3 2.1 PERBINCANGAN TENTANG ISU PENCEMARAN PLASTIK 4 - 5 BAHAGIAN B – 2 BUAH VEDIO 3.0 VEDIO PERTAMA – GCED 6 - 7 3.1 VEDIO KEDUA - TENTANG ISU PENCEMARAN PLASTIK 7 - 8 BAHAGIAN C – 4.0 MANAFAAT GCED KEPADA MASYARAKAT 9 4.1 CADANGAN UNTUK MENYELESAIKAN ISU-ISU ALAM SEKITAR 10 - 11 5.0 KESIMPULAN 11 - 12 6.0 REFLEKSI KENDIRI 12 - 13 7.0 RUJUKAN 13 - 14 1.0 PENGENALAN P a g e | 1
Image of page 2
OUMH1603 Pendidikan Kewarganegaraan Global (Global Citizenship Educational [CGED]) adalah ilmu kewarganegaraan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat terhadap isu sosial, politik, ekonomi dan lingkungan global. Pendidikan ini secara formal atau sebaliknya mendidik masyarakat supaya kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat dan alam sekitar terpelihara dan berkekalan. Setiausaha Agung PBB iaitu Encik Ban Ki Moon pada September 2012 telah melancarkan Inisiatif Pertama Pendidikan Global melalui pertubuhan pendidikan, sains dan kebudayaan Bangsa-Bangsa bersatu (UNESCO) untuk menggalakkan pendidikan kewarganegaraan Global. Tujuan utama pendidikan global ini diwujudkan adalah untuk memupuk kewarganegaraan global. Inisatif Pertama Pendidikan Global ini adalah bertujuan untuk memupuk kewarganegaraan global sebagai salah satu daripada tiga keutamaan pendidikan. Objektif utama GCED ini adalah untuk membantu pelajar menjadi warganegara global yang aktif , saling menghormati antara satu sama dengan yang lain. Menggalakkan penglibatan pelajar mengambil peranan aktif dalam peringat tempatan mahupun peringkat antarabangsa. Selain daripada itu mampu menyelesaikan cabaran peringkat global dan dapat mengambil peranan dalam mencapai keaamanan dunia. Objektif utama tugasan ini adalah untuk memperluaskan serta menambah kemahiran pelajar untuk menyelesaikan salah satu masalah iaitu isu pencemaran alam sekitar khususnya pencemaran plastik. Selain daripada itu juga dapat meningkatkan kesedaran terhadap penjagaan dan pengekalan kualiti alam sekitar untuk generasi akan datang (Salih, 2009). Selain dari itu juga dapat menilai sejauh mana pelajar dapat memahami tentang manafaat Pendidikan Kewarganegaraan Global kepada masyarakat terutama dalam menyelesaikan isu alam sekitar khususnya. BAHAGIAN A P a g e | 2
Image of page 3
OUMH1603 2.0 ISU YANG DIPILIH Pencemaran merupakan kemasukan bahan pencemar seperti bahan kimia, hingar, haba, cahaya dan tenaga di alam sekitar yang yang mengakibatkan kesan yang memusnahkan sehingga membahayakan kesihatan manusia, mengancam sumber alam dan ekosistem serta mengganggu amenity dan penggunaan halal alam sekitar. Takrifan pencemaran yang lebih bermaklumat adalah menurut Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 yang menyatakan bahawa pencemaran adalah sebarang perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik, kimia, biologi/aras sinaran mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan, mengeluarkan/meletakkan keadaan berbahaya atau mungkin berbahaya kepada
Image of page 4
Image of page 5

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture