Course Hero Logo

KONUL.docx - KONUL Company project final exam 11.The ways...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 10 pages.

KONUL Company project final exam 11.The ways of winning new business in case of your model.İyirmi birinci əsrdə şirkətlər arasında yeni müştərilər qazanmaq olduqca cetindir və yeni iş qazanmaq bacarığı bəlkə də menecerin sahib ola biləcəyi ən vacib bacarıqdır. Müasir biznesin çətin mühitində yeni müştərilər qazanmaq üçün tələb olunan bilik, bacarıq və strategiyalari bilmeyin ən yaxşı yolu keyfiyyətli təlim əldə etməkdir.Step1. Sosial sebekelerden yararlanin. LinkedIn-də profil yaratmaq vacibdir .Belelikle mövcud müştərilərin fikirlerini nezere almaq ve yenimüştərilərin diqqətini cəlb etməyin son dərəcə effektiv yolu ola bilər. Biriş Facebook səhifəsinə və Twitter hesabına müntəzəm qatqilar elave ederek bir rəqəmsal marketinq strategiyası tərtib etmək də marketinq mesajlarınızi ən geniş auditoriyaya çatmasını təmin edəcəkdir.Step 2. Hər fürsətdə unsiyyet. Yeni musteriler qazanmaq imkanlari her yerde movcuddur.Yerli sirketler ile her hansi bir sergide qarsilasaraq yenimusteri elde etmek ve ya ise celb olunmaq mumkundu.Step 3. Hedef musterinizi arasdirin . İdeal müştərinizin bir profilini yaratmaqla diqqətinizi ona yoneldin ,xüsusi maraq və dəyər verə biləcəyi məlumat və marketinq məlumatları ilə hədəfləmə strategiyasından istifade edin .Step 4. Rəqiblərinizin strategiyalarını qəbul edin, uyğunlasin və təkmilləşdirin
Onların strategiyasını kəşf etmək, onu dəyişdirmək və bu fikirləri öz xeyrinizə yaxşılaşdırmaq yeni müştərilərin qazanmasına kömək edə bilər.Step 5. Davamli olaraq satis sahenizi taniyin. Satis sahesi size davamli olaraq musterilerin neye maraqi oldugunu, neyi beyendiyi ve beyenmediyini oyredecek.Step 6. Oz ve komandanizin sexsi elaqelerine laqeyd yanasmayin.Dusununki sizinde ve komandanizinda sirketden kenar sexsi heyati var.12.Describe setting time aside weekly in case of your examples.Time management- Vaxtın idarə edilməsi "vaxtınızı müəyyən fəaliyyətlər arasında necə bölüşdürməyin təşkili və planlaşdırılması prosesidir. Vaxtın səmərəli istifadəsi daha çətin işləməyinizə imkan verir ki, vaxt az təzyiqlər yüksək olsa belə az vaxtda daha çox görəsiniz. Vaxtınızı idarə edə bilməməyiniz effektivliyinizi pozur stresə səbəb olur.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 10 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
sadsa
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture