{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

gce-a-level-2010-h2-maths-9740-paper-1-solutions

gce-a-level-2010-h2-maths-9740-paper-1-solutions -...

Info iconThis preview shows pages 1–16. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 12
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 14
Background image of page 15

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 16
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: J<pssSficks mmexampapammnfig v1.1 J<pss Sticks M w 1.. WWW-m 30;. €36 C H 9.2131.) 1: 1: 1+ 1: + 'JL-driJ- 72.1.:- "h-.. 11: [1"..3'3." [szth _J {usingHF is}, ._ .. _ :3 _ .3 - | +33; fifx '1" 1:. +3311 +‘:%Iz+-1-3 4' 51': = 1 +35»; +4.31; fit CE) {it}(l+%)n -—- f+iu(5§7‘ "+ “—‘fiT‘LCg 55—114-- : II 4- %HI +'7%_'H:E"’FJ.¥L +,_._v -—’Q_j #- 1711 : _‘fi‘ __ f‘i ‘: '34.:J'Ef _ 4m 9 sum mum: if (HG—or _ .%x 1 3n; farm J1EE} C5LM“)¢_ Staightfumard Mama-cl: u“: 811— S n—l @flgifim 31; = n (elm-Int; :1 Znign'flfl _{n—1)E2[n—1)+E] 5 _ =2n+nc — 2(n—1)2— ctn—l} ‘3: E ”A : "Ca't'i’rfij- : J'+“"-' _ =2n2+nc—2{n2—2n+l}—cn+c '3: : Ll” u, :- J’Iq H11 2 fiHfl-a =4n+c—2 _ _ “a. 7— gjfi'S}: 2 84k .—_;}.—('_ : é'f-C, 3: Uni-11+ U. 2 3(“6-J— £ch. as = 33:31 = {aw-3c firm =3“:- S’.‘ 7 HM ‘I' H-;.+Ua-+'-U. ': H- 12.3 ‘h". :1 =‘ 3:34;“ i’. -.. l “H : gill ‘35 3-" 3-14.- ‘h: H Iii-*3: = ”L +11, $311115“: H?:"‘l¢£f E 'H3 “”1. = U1; ‘11; 1 If _ , Lain: 1+6, +{WJIJIF‘ : J+fi* 3’1"? : #fla‘ffi 2%; HI] Fmrfl.‘ alum-e = MI .2 QH-c; u: = 5n: :. in +(_-’-'+L_) — Mu. “3r 1 “3-1:. : .4? 1' {151L911} = #‘I'U; unflzfij—un M*i ‘ Iii-+1 : 1|.+ (“H-£1 : #.+u5 ‘33 ‘ JtpssSlicks 336119; Hl ’19le )9 .2? i mmexampapar.cmn.5g l” 1' gi’wi "IT-"u :[1 + ban-j + ‘f :0. ——CE ”#1 I'mph‘cfit Jfiym-Im-fifm . . %_ : 1'13“ 1 11:. x1 —-:I: . . ““0 FW firhfififlf 44' ML pHmfla-I '13; 44% xrfixk : :51 g D {1:11 b: = —x _ :33 fit-L! GE}. mfg CD 3&1 , bit) +3£L1J+ tr =u 11 — 3:"- rug-1‘ + I; :u 3x" r 1+ it. - :5. sub 1:: : —J-:E Mini?)- ‘1 1 4.1. m5. sen-‘9- 1 : 5— ifi'ffi Q}- li r '43.. -' ' Tl;— thfi aim-3W ale-r; (.41! a.) aim—J (E, "J: 53%: Abra H1 Hams. flaw ( -' J‘fim Jtpss Sticks H. 31 P751543 1;; . '1 mmexampapemmnfig E =33.MH: 3f 2 {.573 a! F, =MH m War-'53: (Km Tab. indrz-EyJEJ. L11}- #rfia' 0L“? refitw bguflriéff bj "HEAL {AWE mic! “Hut: Imus 4LE+WCM It: :13: am! 1: 3/; 7: E35 ps'rfi‘rm LinéfimfiJj 1‘9: 'L13—31+IJ-Jx : _ L“ a; 5?:ij i Mk6 (-2—..-..._c,_f_ firm ,1, "”52 45am refim lav-chem fit: am: am! He LN.— E ywfiafl H j- i S; (3(3~5x.+l:):c1£ _ IKE. fiv 9-“ ”W”: 13:;- _— E— — [11 43W? —%£-.t§J-—EJ:] hi3. : H%'+-§; +3343- Jg}% J Sticks EW:M¥3% germ;- i -' (fixampapammnag éUF-J ( (anfimu'fi £79m 69g») {1941M M 15...; land. w‘rm Err-F m; {L fifim FR“: mm 22:4 ‘jm : (—IJ‘3’—3(—u+r :3. J whm x: r , 51“" gm)" rEU'J‘H' =—r.. QM I ._..3"_;..5 {— I -~._ 'Tkh TE that? ‘3; dgfimp real" mafia = 944m mg 5% ME: firérlwwf 5M (5'13“) J<pssSlicks mmemnpapemmnfig {if} E J‘Psssficks mgrcampdpemmnsg _ “1.933% .1“: = --!—E. [2}] = merfiqf ___ 4:. fl = {surf _:—,’} _. : '_.'II _ - 61.1. z-_13?Cms(f3fl + a sniffljjg _ I _ E Eitafi!) D (195%) +r1. 5:51 {ti-)1 :J-fif§ _ —' J: I sat?) +.L‘ sin (9%)] =* 13' EH7?) :2; z (a 9%)/ a: 9L-%J) r E El £1'+ 4r.) : J: 6‘ (+5?) JtpssSlicks mm.exampapar.cmn.5g Jail). 14;; mag: £64,; QUIT) Law) I 2- #2.] .__5 I 2 win 21.5)) :1 G“) “rte JIM 3'5 EDA n3 I‘m-sh. - ' A Jr:- (if-3 =£E : £1 .. -'E:**“E fi. 519-?! 1:3? EH ==Hl=t -= I' 0H: EH1+MH2|+L=~3==L ' . —Hu3.- lea-EM. '1‘":le 3 1 met-h. He- 1—ye- rmJ-kucg . {a L .1 , U1 3'“ «mmsams ~10 KL? M) ”539% £552: Z _-_I mempapemmnfig if VA ,4). gm: : I If 31.) \‘j ' {'1' 3'00 = 3' .' .J mfg 3 2 "3*" M Ex’mml gurfiue aka/ca. r‘f— b‘rflrxl F], : ICJILJ + it“; + 5) 3(3):) 5(3):: + 95:3 ) cm'L W m-% -¢:re-fii17£-,‘IFJ 3m: {(3%}. 4 aim: + J :1ijth 1 {5311 + gkabj-J mL Ltfl- T : “Iain-J WM Sara-xx:- .cu'm J +11? but” and +££ 15; T : an m- : g'llf-ig'xj ‘1 3x1 + ngflr = but? + 9.0%} 51.3. «_ 93:1 “r 811%} 3; (L3) I ; (311 1' .Euutl‘rkj x-j' —— a) M 4%; = [13L H gab w. lg} 1‘; .___,. 1 “Mi 4% = 11- "f ftwthij‘l . —— CE). SIAfl-Elfktfi, [11am Q) 1.13:. — 1i- _ U Ethk-E 13:: - -—'x.-L— 3. .1 : I'm-rum; {33 3. Proof If 3. [email protected]® J a. @623 Ii? 2 I1 +lauuLMJ J~ mm; = 31-3 3? O J<pssSficks mmexampapammnfig { sub an: :. [hug-”IE; jg; f {M} @um 50 '4- LC =3 I'- 1 r4": r+k fl 3-- .21- -<: unfit} «3.; if , 'l ._ _ l . =1 ‘3' 1 mm “23? ”if? .L . f r a? r-“g. 1...: 1115:}: "(a 'I. 3 5 3 77F «.15 JILl'i-lc. "'31 T“. i -. _ “r ~75 Jim? 4:; %- I . 3 __ 3’; 3C. J'fi'fk} fi— : 3- 1 mafia 1+1; = 5—3;. g l .L 1 J<pssSlicks m.emnpaper_umn.sg 333-...“ he!“ GD Jlfm‘fiw‘ ““1!” {Vi/é: Si '— (1;) ginc; FWM® : huraflfi"! a’t‘ plant 1-!) J A '3 (:15) ‘— _ (a) = — d . H -m-. TM Me P5 W-U’ “1:3. £3.01"me EL, _ ‘ A rs- _I'3. ‘11: plan. I“ , (:9wa )- r343,“ m Fwd) “(33:33). —[email protected] §ulfih® i.l«"1'[email protected]* f?;fl (In) H. . .d} - r$+3d . I'1JI"%H It “4'1 .11.. '= L r! +21%; ) = 75 ' ‘3 4: I“[%j__ f7; fin J<pssSlicks .3010 H :1 Mmé’kg FW- .2 -' mmexampapemmnfig - '_ HM : j}. . firme- {fiflre 33:5; Arr-:31 0C4.— H‘L—fi $3,33 J 4%? {Afgh4'xé . Hal-c6 FL flu-4. cm XE fig Haf :3 15mm .69 .1: ~ (1%) 3”" bl? J-Lm.)t + i: an 1.}; a 3='#3-‘fiS-"¥ 1:;- 3‘F8 m#1_-., $3 . J<pssSlicks W-Eflmpaper.mm.sg Id ,_ (T1,; )- : flL-‘k- __ fl). Fat) ytflrljj F (“Fifi 311%) L flLfH-Jx *- LF’flj L-p‘fir—r). 'P Li’l'lj j '" fr"? +1391 r—I = {Cf-I'D'H— +1” - if? f- I0 'Lfg'IJ'j 1 .I'} CF11”) 1 ___JI_£.1. . Huh f' 'TL 0 L4H 4;? daw- "If fimflb wlww a?“ = 0J- gram. H; mm x? a, 1:. i Garf'flflf {mm :5?“ I . WEI?) Qf-H '32: “(Flrilj = iii-p. —CL}. Diagram [iustfor illustrative purpose} Tnfinci A: Br 3 -— gr. __#@_ Sub {331 inta fl) gptr'ti )1 — [fl—[)1 = ‘Ff’v [(91+l')‘-{-r1'—i}]:t : ”1*- 3L :JSF. 319-- Eguatiun of ta ngent‘ ip+1}x- ip-1h=4p TafindB: 5m Lair: 5—411) $1, @9- Mm (D LV-Hf)?» t- (”914);- = 1H“ {Fa-rt +f'L- I] 7.9.!» :ttf-- %m ‘93:}; 3‘9 :1”?- 1 5*“.— E _" r— "f. rest-$— m . fl mu .4 A Git-E} : %-C_““9C0534 {“iitfij‘fl‘i‘ififl-Dj : 'L (@wif’QU' $16.1; )1 4A? 3325:} iii? W) : £03). . 3' 1+ flfirfilt—J- ‘ Hm" “LAME it ‘ndevendemffl- i9- {gawk}..- —ififl.rfirwf rm“ 5'3 ”j,— H [an x: t’i'i‘Q—U a l {3 “ i '— 5 CE) Ki) 1&3 = ““7 .. 1; ~ ér'ilij)-—’€E‘) J; .: . :x .5: {SK-7'73) 4— {14:3 15. stigma] ‘5 @413) + L} aux-L Jam-fly: Lz-wa' -- ‘1'— —-'12 7L t firs? 34%,1411’1? '— XL ,—_ LL (Equaflnnof Hwerbfih} J<pssSficks m.exampapfir.flflm-EG ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 16

gce-a-level-2010-h2-maths-9740-paper-1-solutions -...

This preview shows document pages 1 - 16. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online