{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Ako si - AkosiLeaAdriatico Malakipanga,isangpango...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ako si  Lea Adriatico Malaki panga, isang pango Nagmamahal nang totoo Sa mga taong babasa nito.   Minsan lang ako  Gumawa ng mga tula na gaya nito Pangako ko sa inyo Hindi ito puro biro.   Bakit ko kaya kinuha ang kursong Accounting Grabe! Nakakapraning! Accounting, Accounting, di ba ako appealing? At ikaw ay nahuhumaling Kay  Reginal Guiling ?:D   (oh eto na. alang kwenta ung ginawa ko. isa-isa ko kayong pasasalamatan)   Aguinaldo, Aguinaldo Nagsasawa na ako sa'yo Lagi na lang ikaw ang nakakatabi ko Nais kong magpasalamat sa lahat ng ginawa mo At sa mga kabastusan na natututunan ko. :P   Eto namang si  Ajusan Saksakan ng katahimikan Hindi mo maaasahan Sa anumang kopyahan.:D   Si  Ang  naman Kay tangkad naman naman Maraming salamat sa ating tawanan Pag tayo'y nagkokopyahan.:D   Biscocho! Biscocho! Lagot ka kay lolo (Mr. Perez)
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Nagagandahan kasi sa'yo ang loko. 'Pag kayo'y kinasal, kalimutan niyo'y wag ako Nais kong maging bridesmaid niyo.:D   Si  Cabute, Yamada, at Condez Di ko man lang nakausap ng lalagpas sa apat na beses Salamat na lamang sa pagtitinginang walang hanggan Nawa'y naging maganda ang imahe ko sa inyo, naman!   Si  Leslie Cruz       ay maganda Kaya't naiinis ako kapag sinabihan siya Na "ilong na tinubuuan ng mukha" Leslie, leslie, maganda ka di ba?
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern