{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

lucrarea1 - Lucrarea 1 Modelul OSI Conversii de date 1...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lucrarea 1 Modelul OSI; Conversii de date 1. Modelul de referinta OSI In anii 80 cand ideea de retea a castigat din ce in ce mai multi adepti, inginerii au inteles ca fara o standardizare a tehnologiei retelelor dezvoltarea acestui concept este condamnata la esec. Specialistii de la Organizatia Internationala pentru Standardizare ( ISO ) au cercetat o multime de modele pentru diferite retele pentru a o alege pe cea care oferea cea mai buna interconectare. Astfel, in 1984 au creat un model de retea care sa poata ajuta companiile sa dezvolte retele capabile de a lucra impreuna. Modelul a fost numit modelul de referinta OSI ( Open Systems Interconnection Basic Reference Model ) si a devenit disponibil imediat. ISO a decis crearea unui model care utilizeaza nivele (layer en.), fiecare nivel ocupandu-se cu alta actiune, toate fiind insa in legatura unul cu altul pentru ca este imposibila realizarea comunicarii fara parcurgerea tuturor pasilor necesari. In reprezentarea de mai sus exista numai patru pasi, dar ISO a ales o schema mult mai detaliata. Nivelele OSI (nu ISO - International Standards Organization ) au o multime de avantaje; unul dintre acestea fiind faptul ca pot fi invatate usor. Nu exista pe lume inginer de retea profesionist care sa nu stie ceva despre nivelele OSI. Este imposibil sa dezvolti o retea fara sa le cunosti. Aceste nivele constituie baza unei retele. Modelul de referinta OSI va permite sa vedeti care sunt functiile retelei la fiecare nivel. Modelul de referinta OSI este cadrul care permite intelegerea felului in care datele sunt transmise printr-o retea. In modelul OSI exista sapte nivele diferite, fiecare avand o functie specifica. Vom vedea in cele ce urmeaza ca TCP/IP simplifica modelul de referinta OSI, dar pentru inceput trebuie sa aflam cate ceva despre OSI. 1.1. Nivelele OSI In imaginea de mai jos este realizata o reprezentare a nivelelor OSI: Dupa cum puteti vedea, OSI este un model stiva. Acest model simplifica evolutia, deoarece orice schimbare a unui nivel nu ii afecteaza si pe ceilalti. De asemenea, standardizeaza reteaua si permite interoperabilitatea si modularizarea componentelor fabricate de diversi producatori. Haideti sa parcurgem nivelele existente, incepand cu cel mai apropiat de utilizatori.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
7. Nivelul "Aplicatie" ofera servicii de retea pentru aplicatiile utilizatorilor. Avand in vedere ca se afla in varful stivei, nu ofera sevicii pentru alte nivele ci pentru aplicatiile exterioare. Nivelul de aplicatii verifica partenerii de comunicare, integritatea si sincronizarea datele. Ganditi-va la ceea ce fac browserele. 6. Nivelul "Prezentare" ofera date pentru nivelul de aplicatii. Se ocupa cu "prezentarea datelor ". Cu alte cuvinte, verifica daca datele sunt intr-un format care poate fi inteles de ambele parti implicate in comunicare. Daca nu, le converteste la un format comun. De asemenea, negociaza pentru acest format comun. Este ca un translator intr-o conversatie.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

lucrarea1 - Lucrarea 1 Modelul OSI Conversii de date 1...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online