Opdracht 4 antwoorden.docx - Radboud Universiteit Nijmegen Faculteit der Studiejaar 2018-2019 Semester 1 blok 1 Opdracht 4 Economie van de Herhaling 1

Opdracht 4 antwoorden.docx - Radboud Universiteit Nijmegen...

This preview shows page 1 - 2 out of 5 pages.

Radboud Universiteit Nijmegen Faculteit der Managementwetenschappen Studiejaar 2018-2019 Semester 1, blok 1 Opdracht 4 Economie van de Managementwetenschappen Herhaling 1. Uit het oogpunt van de cashflow benadering gaat het niet om wanneer een bepaalde verkoop gedaan wordt, maar om wanneer het geld werkelijk binnenkomt. Welke twee redenen zijn hiervoor? Leg uit. Antwoord Bij een cashflow gaat het om de veranderingen van geld, dus wanneer het geld daadwerkelijk binnenkomt. Als er geld binnenkomt, dan kunnen daar namelijk weer investeringen mee worden gedaan of daar kunenn schulden mee worden afgelost. Als dat geld nog niet binnen is, kan daar ook nog niks mee worden gedaan. 2. In 2008 kocht TomTom (producent van navigatiesystemen) Teleatlas (producent van plattegronden voor navigatie). Leg uit waarom TomTom Teleatlas wilde integreren in het bedrijf met behulp van de transactie kosten theorie. Welke factoren spelen een belangrijke rol bij zo’n beslissing? Antwoord TomTom is producent van navigatie apparatuur en Teleatlas is producent van kaarten voor naviagtie. TomTom heeft kaarten voor navigatie nodig om navigatie apparatuur aan te kunnen bieden en moet dus handelen met Teleatlas. Hier komen transactiekosten bij kijken. TomTom heeft Teleatlas nodig om zijn kaarten te kopen en is daarmee dus afhankelijk van Teleatlas. TomTom wilde Teleatlas waarschijnlijk integreren in het bedrijf zodat ze niet meer afhankelijk zijn. Hierdoor kunnen ze hun transactiekosten beperken door zelf hun kaarten voor navigatie te produceren. TomTom is er zeker van dat ze kaarten voor navigatie hebben en daarnaast heeft het geen last meer van mogelijk opportunistisch gedrag van Teleatlas. TomTom maakt de beslissing om Teleatlas te integreren in hun bedrijf op basis van de hoogte van de transactiekosten. Bij hoge transactiekosten zal TomTom eerder overgaan op het integreren van Teleatlas. 3. Volgens de transactie kosten theorie is asset specificity een van de belangrijkste factoren om transactie kosten te verklaren. Leg uit wat er wordt bedoeld met asset specificity, bedenk
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture