Meet en regeltechniek - Meet en regeltechniek Y.Dikkerboom...

Info icon This preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Meet en regeltechniek Y.Dikkerboom 1 Voorwoord: Ondergetekende is sinds 1985 docent meet en regeltechniek en besturingstechniek. In die functie zijn door hem veel meet en regelopstellingen en practicumvoorschriften geschreven, waarvan studenten van verschillende MBO scholen gebruik hebben gemaakt. In de loop van de tijd zijn de belangrijkste struikelblokken voor studenten duidelijk geworden. Veel boeken hebben een zeer hoog abstractieniveau en laat de duidelijkheid vaak te wensen over. Latent was altijd al de gedachte aanwezig om een boek te schrijven voor studenten, maar ook voor mensen die zich al langere tijd bezig houden met de meet en regeltechniek. Voor deze laatste groep zal het voornamelijk een naslagwerk zijn. Het boek moest in ieder geval toegankelijk en dus voor een leek goed leesbaar zijn. In dit boek worden geen ingewikkelde formules gebruikt. Daar waar dat noodzakelijk is, worden deze uitgelegd. Ik hoop dat de opzet van het boek geslaagd is en de meet en regeltechniek zo praktisch mogelijk zal worden overgebracht op de lezer. Het is een interessant vak en wordt op alle fronten in de procesindustrie gebruikt. De vonk die bij mij ooit is overgeslagen hoop ik op deze wijze ook bij de lezer over te kunnen brengen. Yme Dikkerboom Vlaardingen, 31/12/2006
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Meet en regeltechniek Y.Dikkerboom 2 Inhoudsopgave
Image of page 2
Meet en regeltechniek Y.Dikkerboom 3 1. Piping and instrumentation diagram (P&ID) Inhoud: 1 .1 Inleiding 1 .2 Meet- of ingangsfuncties 1 .3 Verwerkingsfuncties Samenvatting: Het P&ID wordt gebruikt door procesoperators en andere technici. Het geeft aan hoe het leidingwerk loopt en welke instrumentatie je aantreft. Via dit tamelijk eenvoudige schema krijg je snel een idee hoe het procesverloop plaatsvindt en welke apparatuur aanwezig is. Dit hoofdstuk gaat in op de achtergronden van het P&ID. We beginnen met deze materie als eerste omdat je er in dit boek verder mee gaat werken.
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Meet en regeltechniek Y.Dikkerboom 4 1.1 Inleiding Het piping and instrumentation diagram (P&ID) wordt gebruikt door procesoperators en meet en regeltechnici. Zoals de naam suggereert, geef dit schema instrumentatie en leidingen weer. Maar ook vaten, mixers, kleppen, appendages etc. Het schema is genormaliseerd volgens NEN 3157. Deze basissymbolen geven uitsluitend aan wat er wordt gemeten, geregeld of gestuurd. Het grondsymbool van het PID is een cirkel met een diameter van circa 10 mm. In de cirkel wordt de functie van het instrument met behulp van een lettercodering vermeld. Is de cirkel te klein om de lettercodering te bevatten, kan deze in horizontale richting worden uitgerekt. Fig. 1.1 het P&ID Aan de cirkel kunnen meetlijnen zitten of stuurlijnen. Meetlijnen zijn doorgetrokken lijnen. Stuurlijnen geven standaard signalen door en zijn gestreept.
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern