Question - 3.xlsx - Microsoft Excel 16.0 Yanıt Raporu Çalışma Sayfası[Question 3]Sayfa1 Rapor Oluşturuldu 8.06.2020 22:34:07 Sonu� Çözücü bir

Question - 3.xlsx - Microsoft Excel 16.0 Yanıt Raporu...

This preview shows page 1 - 5 out of 5 pages.

Microsoft Excel 16.0 Yanıt Raporu Çalışma Sayfası: [Question - 3.xlsx]Sayfa1 Rapor Oluşturuldu: 8.06.2020 22:34:07 Sonuç: Çözücü bir çözüm buldu. Tüm Kısıtlamalar ve uygunluk koşulları karşılandı. Çözücü Altyapısı Altyapı: Basit LP Çözüm Süresi: 0,047 Saniye. Yinelemeler: 7 Alt problemler: 0 Çözücü Seçenekleri Zaman Sınırı Limitsiz, Yinelemeler Limitsiz, Precision 0,000001, Otomatik Ölçeklendirme Kullan En Çok Alt Problem Limitsiz, En Çok Tamsayı Çözümü Limitsiz, Tamsayı Toleransı 1%, Negatif Olmadığını V Hedef Hücre (En Büyük) Hücre Ad İlk Değer Son Değer $H$5 z max 0 116.06111111 Değişken Hücreleri Hücre Ad İlk Değer Son Değer Tamsayı $B$3 0 1 Sürekli $C$3 0 1 Sürekli $D$3 0 1 Sürekli $E$3 0 1 Sürekli $F$3 0 0.8412698413 Sürekli $G$3 0 0 Sürekli Kısıtlamalar Hücre Ad Hücre Değeri Formül Durum Serbestlik $H$6 46.547619048 $H$6<=$J$6 Farklı 13.452380952 $H$7 60.196825397 $H$7<=$J$7 Farklı 9.8031746032 $H$8 31.782539683 $H$8<=$J$8 Farklı 3.2174603175 $H$9 20 $H$9<=$J$9 Aynı 0 $B$3 1 $B$3<=1 Aynı 0 $C$3 1 $C$3<=1 Aynı 0 $D$3 1 $D$3<=1 Aynı 0 $E$3 1 $E$3<=1 Aynı 0 $F$3 0.8412698413 $F$3<=1 Farklı 0.1587301587 $G$3 0 $G$3<=1 Farklı 1
Image of page 1
Varsay
Image of page 2
Microsoft Excel 16.0 Duyarlılık Raporu Çalışma Sayfası: [Question - 3.xlsx]Sayfa1 Rapor Oluşturuldu: 8.06.2020 22:34:07 Değişken Hücreleri Son Azaltılmış Hedef İzin Verilen İzin Verilen Hücre Ad Değer Maliyet Katsayı
Image of page 3
Image of page 4
Image of page 5

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture