ACT 5.xlsx - Fecha $ 37.63 38.02 38.06 37.6 37.22 37.27 37.4 37.59 37.74 37.88 38.05 38.49 38.14 38.

ACT 5.xlsx - Fecha $ 37.63 38.02 38.06 37.6 37.22 37.27...

This preview shows page 1 - 6 out of 6 pages.

Fecha $ Dec 02, 201 37.63 Dec 03, 201 38.02 Dec 04, 201 38.06 Dec 05, 201 37.6 Dec 06, 201 37.22 Dec 09, 201 37.27 Dec 10, 201 37.4 Dec 11, 201 37.59 Dec 13, 201 37.74 Dec 16, 201 37.88 Dec 17, 201 38.05 Dec 18, 201 38.49 Dec 19, 201 38.14 Dec 20, 201 38.12 Dec 23, 201 37.52 Dec 24, 201 37.66 Dec 26, 201 37.47 Dec 27, 201 37.23 Dec 30, 201 37.62 Dec 31, 201 37.57 Jan 02, 202 38.06 Jan 03, 202 37.99 Jan 06, 202 38.12 Jan 07, 202 37.56 Jan 08, 202 37.55 Jan 09, 202 37.61 Jan 10, 202 37.72 Jan 13, 202 39.66 Jan 14, 202 38.41 Jan 15, 202 37.8 Jan 16, 202 37.77 Jan 17, 202 38.26 Jan 20, 202 38.74 Jan 21, 202 39.01 Jan 22, 202 38.04 Jan 23, 202 38.14 Jan 24, 202 37.9 Jan 27, 202 37.71 Jan 28, 202 38.93 Jan 29, 202 38.93 Jan 30, 202 37.58 Jan 31, 202 37.49 Feb 04, 202 39.4 Feb 05, 202 37.72 Feb 06, 202 36.63
Feb 07, 202 36.7 Feb 10, 202 37.13 Feb 11, 202 36.63 Feb 12, 202 37.15
Termino autoregresivo de orden 1 AR (1) MA (1)
No Poseen significancia No se autocorrelaciona
Proceso mas eficiente

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture