Kabanata 10.pptx - KABANATA 10 ANG BAYAN NG SAN DIEGO TAUHAN Ang pinag Mulan nh bayan NG San Diego dahil sa mga ibarra Don Saturnino Ibarra \u2013 anak ng

Kabanata 10.pptx - KABANATA 10 ANG BAYAN NG SAN DIEGO...

This preview shows page 1 - 6 out of 6 pages.

KABANATA 10 ANG BAYAN NG SAN DIEGO
Image of page 1
TAUHAN Ang pinag Mulan nh bayan NG San Diego dahil sa mga ibarra Don Saturnino Ibarra – anak ng yumao Don Rafael Ibarra – anak ni Don Saturnino Don Crisostomo Ibarra – Anak no Don Rafael Nang umunlad Ang San Diego Ang pilipinong kura ay pinaltan ng paring kastila (Padre Damaso)
Image of page 2
Buod Nag umpisa ang kabanata sa paglalarawan ni Katherine sa bayan,napapaligiran ng bukirin ang bayan na siya ring malapit sa lawa at ilog.kaya Naman maraming mga Tao ang manghang mangha sa bayan na Ito dahil sa magandang tanawin dito. Mayroon ding gubat na malapit sa bayan Kung San nag simula Ang kasaysayan.Sinasabing noong unang panahong ay may isang matandang kastila Ang magkaroon ng intires sa isang lupa malapit sa kagubatan. Bagama’t walang nag mamay-ari sa lupa ay nagbigay ang matanda NG kakaunting salapi at mga materyal na bagay tulad nv damit at alahas sa
Image of page 3
Image of page 4
Image of page 5
Image of page 6

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 6 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes