DLL.-10-(14,15,16)2019.doc - DAILY LESSON LOG GRADE...

This preview shows page 1 - 3 out of 8 pages.

DAILY LESSON LOG GRADE 7 (Pang-araw-araw na Tala sa Pagtuturo) Paaralan BATASAN HILLS NATIONAL HIGH SCHOOL Baitang/Antas GRADE 7 Guro G. Marvin Bryan S. Ortiz Asignatura ARALING PANLIPUNAN Petsa/Oras IKA- 14,15,16 ng Oktubre,2019 6:00 AM- 12:20 PM Markahan IKALAWANG MARKAHAN I. LAYUNIN UNANG SESYON IKALAWANG SESYON IKATLONG SESYON A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng magaaral ang pag-unawa sa mga kaisipang Asyano, pilosopiya at relihiyon na nagbigay- daan sa paghubog ng sinaunang kabihasnan sa Asya at sa pagbuo ng pagkakakilanlang Asyano. B. Pamantayan sa Pagganap Ang mga mag-aaral ay kritikal na nakapagsusuri sa mga kaisipang Asyano, pilosopiya at relihiyon na nagbigaydaan sa paghubog ng sinaunang kabihasnan sa Asya at sa pagbuo ng pagkakilanlang Asyano. C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto 1 Napaghahambing ang mga pangunahing relihiyon na sumilang sa Asya AP7KSA- IIf1.9 1 Napaghahambing ang mga pangunahing relihiyon na sumilang sa Asya AP7KSA- IIf1.9 1 Napaghahambing ang mga pangunahing relihiyon na sumilang sa Asya AP7KSA-IIf1.9 TIYAK NA LAYUNIN Naipapaliwanag ang pinagmulan, pagkakatatag at doktrina ng mga relihiyong umusbong sa Timog Asya. Naipapahayag ang paghanga sa mga doktrina at relihiyon sa Timog Asya Naipapakita ang pagpapahalaga sa mga relihiyon sa Asya. Naipapaliwanag ang pinagmulan, pagkakatatag at doktrina ng mga relihiyong umusbong sa Kanlurang Asya. Naipapahayag ang paghanga sa mga doktrina at relihiyon sa Kanlurang Asya. Nakapagbabahagi ng ideya ukol sa reihiyon kinabibilangan. 1.Naalala ang mga mahahalagang kosepto sa paglakas at paglawak ng kapangyarihang Europe. 2. Naipapakita ng mga mag-aaral ang tamang pag-uugali sa pagsagot sa mahabang pagsusulit. 3.Nakikibahagi sa pagbabalik-aral. II. NILALAMAN Pag – unlad ng Kabihasnang Asyano Mga Reihiyon sa TIMOG Asya Pag – unlad ng Kabihasnang Asyano Mga Reihiyon sa Kanlurang Asya LONG TEST/ Review Activitiesv KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mga pahina saGabay ng guro (TG) TG pp. 93-137 TG pp. 93-137 TG pp. 93-137 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang-mag-aaral LM- Araling Asyano, pp. 93-137 LM- Araling Asyano, pp. 93-137 LM- Araling Asyano, pp.105 3. Mga pahina sa teksbuk Modyul 1 and 2, AP2 Modyul 1 and 2, AP2 Modyul 1 and 2, AP2
Image of page 1
4. Karagdagang kagamitan mula sa portal ng Learning Resources Online materials. ICT, printed materials, Powerpoint Presentation Online materials. ICT, printed materials, Powerpoint Presentation Online materials. ICT, printed materials, Powerpoint Presentation B. Iba pang KagamitangPanturo Mapa ng daigdig, laptop, graphic organizer, graphing paper, video Mapa ng daigdig, laptop, graphic organizer, graphing paper, video Mapa ng daigdig, laptop, graphic organizer, graphing paper, video III. PAMAMARAAN UNANG SESYON IKALAWANG SESYON IKATLONG SESYON A. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin BALITAAN: Ipapahayag nng mga napiling mga mag aaral ang nakalap na balita.
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 8 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes