Ika-11_na_linggo.pptx - ASIAN LEARNING CENTER SENIOR HIGH...

This preview shows page 1 - 7 out of 22 pages.

ASIAN LEARNING CENTER SENIOR HIGH SCHOOL LapuLapu City , Cebu, Philippines “Quality Christian Education: Our Goal, Our Commitment” ACSHS ASIAN LEARNING CENTER SENIOR HIGH SCHOOL Lapu-Lapu City, Cebu, Philippines PAGBASA AT PAGSUSURI SA IBA’T IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK Ikalabing-isang Baitang (Grade 11) Ikalawang Semestre
Image of page 1
Kabanata II Kaugnay na Literatura at Pag-aaral ASIAN LEARNING CENTER SENIOR HIGH SCHOOL Lapu-Lapu City, Cebu, Philippines “Quality Christian Education: Our Goal, Our Commitment” ACSHS Ikalawang Kwarter Ika-11 Linggo Inihanda ni: Gng. Emily Tedor Filipino- SHS
Image of page 2
A. PAMANTAYANG PANGNILALAMAN: ASIAN LEARNING CENTER SENIOR HIGH SCHOOL Lapu-Lapu City, Cebu, Philippines “Quality Christian Education: Our Goal, Our Commitment ACSHS NAKASUSUNOD SA PAMANTAYAN NG PAGSULAT NG MASINOP NA PANANALIKSIK.
Image of page 3
B. PAMANTAYANG PAGGANAP : ASIAN LEARNING CENTER SENIOR HIGH SCHOOL Lapu-Lapu City, Cebu, Philippines “Quality Christian Education: Our Goal, Our Commitment” ACSHS 1. NAKAPAGPAPAMALAS NG KASANAYAN SA PANANALIKSIK SA FILIPINO BATAY SA KAALAMAN SA ORYENTASYON, LAYUNIN, GAMIT, METODO, AT ETIKA NG PANANALIKSIK.
Image of page 4
C. KASANAYANG PAMPAGKATUTO : ASIAN LEARNING CENTER SENIOR HIGH SCHOOL Lapu-Lapu City, Cebu, Philippines “Quality Christian Education: Our Goal, Our Commitment” ACSHS a. NATUTUKOY ANG KAHULUGAN AT KALIKASAN NG KABANATA 2 NG PANANALIKSIK, b. NAIISA-ISA ANG MGA PARAAN AT TAMANG PROSESO NG PAGSULAT NG ISANG PANANALIKSIK SA FILIPINO BATAY SA BAWAT KABANATA II NG PANANALIKSIK. c. NAILALAHAD ANG KAHALAGAHAN NG PAGSASAGAWA NG PAPEL PANANALIKSIK PARA SA NAPILING PAKSA .
Image of page 5
ASIAN LEARNING CENTER SENIOR HIGH SCHOOL Lapu-Lapu City, Cebu, Philippines ACSHS ACSHS Quality Christian Education: Our Goal, Our Commitment” TAYO AY MANALANGIN Panginoon ko, gabayan niyo po sana ang mga mag-aaral ko sa bagong araw na ipinagkaloob niyo sa amin. Kami po ay lubos na nagpapalasamat dahil sa walang sawa niyong pagmamahal sa amin kahit na marami po kaming kinakaharap na problema. Naway kalooban niyo po kami ng lakas ng loob na harapin ang mga problema na aming dinaranas ngayon. Ito po ay aming ipinapanalangin sa ngalan ng iyong bunsong anak na hari ng sanlibutan na magliligtas sa amin sa delubyong dulot ng COVID 19. AMEN !
Image of page 6
Image of page 7

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 22 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes