H13 Deel 2 H6 faillissement.pdf - Deel 2 H6 faillissement Wat is een faillissement Bijzonder beslag verkopen door de schuldeiser om daarna uit de

H13 Deel 2 H6 faillissement.pdf - Deel 2 H6 faillissement...

This preview shows page 1 - 2 out of 7 pages.

Deel 2 H6 faillissement Wat is een faillissement - Bijzonder beslag: vermogensbestanddelen verkopen door de schuldeiser om daarna uit de opbrengst zijn vordering te verhalen - Algemeen beslag: wordt gelegd op het gehele vermogen van de schuldenaar ten behoeve van de schuldeisers o Komt door faillissement, wat aangevraagd kan worden door de schuldeisers als de schuldenaar zijn schuld niet meer aan de schuldeiser kan betalen. - Gevolgen van faillissement verklaren : schuldenaar wordt beschikkingsonbevoegd, inningsonbevoegd, maar blijft handelingsbekwaam o Beschikkingsonbevoegd: schuldenaar kan niet meer vervreemden (eigendom overdragen) of bezwaren (beperkt recht zoals pand, hypotheek of vruchtgebruik te vestigen) o Inningsonbevoegd is: schuldenaar kan geen betalingen in ontvangst nemen van zijn debiteuren (moet betaald worden aan de curator) o Handelingsbekwaam: schuldenaar kan rechtshandelingen uitvoeren die geen gevolgen hebben voor de boedel die in beslag genomen is (vb, trouwen, kind adopteren) - Hoofdregels faillissement: o schuldenaar staat met zijn gehele vermogen in voor zijn schulden (art. 3:276 BW) o schuldeisers worden voldaan naar evenredigheid van ieders vordering, behoudens uitzonderingen (art. 3:277 lid 1 BW) - uitzondering: wanneer iemand in faillissement is en toch een rechtshandeling doet met gevolgen voor de boedel, kan de rechtshandeling toch gebonden worden aan de boedel als de boedel voordeel heeft gehad ervan. faillissementsaanvraag - procedure faillissementsaanvraag: 1. wordt aangevraagd bij een rechtbank van de woonplaats van de schuldenaar (art. 2 FW) a. Als schuldeiser bij aanvraag hoeft zijn vordering niet al opeisbaar te zijn, hij moet wel kunnen aantonen dat de schuldenaar zijn schulden niet meer kan betalen. 2. bij de rechtbank gaat de aanvrager summier aantonen dat er sprake is van feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat de schuldenaar niet meer kan betalen (Art. 6 lid 3 FW) a. schuldenaar moet tenminste een opeisbare schuld hebben bij een schuldeiser b. om aan te tonen dat de schuldenaar meerdere schuldeisers heeft de aanvrager een steunvordering nodig van andere schuldeisers, in zijn geheel moet er tenminste een opeisbare schuld zijn. (wanneer meerdere schuldeisers een opeisbare vordering hebben kan de rechtbank hierop baseren dat de schuldenaar zijn schulden niet meer kan betalen) 3. de rechtbank roept de schuldenaar op om hem te horen over de faillissementsaanvraag (Art. 6 lid 1 FW) a. wanneer de schuldenaar niet is gehoord kan hij verzet aantekenen (Art. 8 lid FW), andere schuldeisers of belanghebbende kan ook verzet aantekenen 4. faillissement uitspreken (art. 6 lid 3 FW) of afwijzen: (bij uitspreken verder bij afwijzen stop) a. faillissement gaat per direct in, ondanks dat ze nog in hoger beroep kan gaan.
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 7 pages?

 • Spring '17
 • Dirven

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes