E_d_economie_2020_var_06_LRO.pdf - Ministerul Educa\u0163iei \u0219i Cercet\u0103rii Centrul Na\u021bional de Politici \u0219i Evaluare \u00een Educa\u021bie Examenul de

E_d_economie_2020_var_06_LRO.pdf - Ministerul Educaţiei...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Ministerul Educa ţ iei ș i Cercet ă rii Centrul Na ț ional de Politici ș i Evaluare în Educa ț ie Prob ă scris ă la economie Varianta 6 Pagina 1 din 2 Examenul de bacalaureat na ț ional 2020 Proba E. d) Economie Varianta 6 Profilul umanist din filiera teoretic ă , profilul servicii din filiera tehnologic ă ş i toate profilurile ş i specializ ă rile din filiera voca ţ ional ă , cu excep ţ ia profilului militar Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 de puncte) Scrie ţ i, pe foaia de examen, litera corespunz ă toare r ă spunsului corect: 1. Dacăun bijutier șlefuiește un diamant și îl monteazăpe un inel pentru uzul personal, atunci bijuteria este: a.o marfăde calitate b.un bun inițial c.o lucrare de artăd.un bun economic 3 puncte 2. Piețele agroalimentare sunt piețe pe care se manifestă: 3 puncte 3. Productivitatea muncii nu este influențatăde: 3 puncte 4. Diferența dintre dobânda încasatăde bănci de la debitori și dobânda plătităde bănci celor ce își păstreazădisponibilitățile bănești la ele este exprimatăprin indicatorul economic:
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read both pages?

 • Summer '20

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes