E_d_psihologie_2020_var_06_LMA.pdf - Ministerul Educa\u0163iei \u0219i Cercet\u0103rii Centrul Na\u0163ional de Politici \u0219i Evaluare \u00een Educa\u021bie Examenul de

E_d_psihologie_2020_var_06_LMA.pdf - Ministerul Educaţiei...

This preview shows page 1 - 2 out of 3 pages.

Ministerul Educa ţ iei ș i Cercet ă rii Centrul Na ţ ional de Politici ș i Evaluare în Educa ț ie Prob ă scris ă la psihologie Varianta 6 Pagina 1 din 3 Examenul de bacalaureat na ț ional 2020 Proba E. d) Psihologie Varianta 6 Profilul umanist din filiera teoretic ă , profilul servicii din filiera tehnologic ă ş i toate profilurile ş i specializ ă rile din filiera voca ţ ional ă , cu excep ţ ia profilului militar Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. I TÉTEL (30 pont) Írja a vizsgalapra a helyes válasznak megfelel ő bet ű t! Egyetlen helyes válaszlehet ő ség van! 1. A gyalogosok tudják, hogy átmehetnek az úttesten, amikor a jelzőlámpa zöldre vált; ez utal az érzékelés egyik tulajdonságára, mely az: a. információs értéke b. minősége c. tartóssága d. érzelmi tonalitása 2. Az észlelés tartóssága, általában: 3. A képzet csak a következőtulajdonságot tükrözi: 4. Színházi előadás megtekintésének igénye, egy olyan szükséglet mely:
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 3 pages?

  • Summer '20

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes