E_d_fizica_tehnologic_2020_var_06_LMA.pdf - Ministerul Educa\u021biei \u0219i Cercet\u0103rii Centrul Na\u021bional de Politici \u0219i Evaluare \u00een Educa\u021bie Examenul de

E_d_fizica_tehnologic_2020_var_06_LMA.pdf - Ministerul...

This preview shows page 1 - 2 out of 4 pages.

Ministerul Educa ț iei ș i Cercet ă rii Centrul Na ț ional de Politici ș i Evaluare în Educa ț ie Prob ă scris ă la Fizic ă 1 A. Mecanic ă Filiera tehnologic ă – profilul tehnic ş i profilul resurse naturale ş i protec ţ ia mediului Examenul de bacalaureat na ț ional 2020 Proba E. d) Fizic ă Filiera tehnologic ă – profilul tehnic ş i profilul resurse naturale ş i protec ţ ia mediului Sunt obligatorii toate subiectele din dou ă arii tematice dintre cele patru prev ă zute de program ă , adic ă : A. MECANIC Ă , B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC Ă , C. PRODUCEREA Ş I UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTIC Ă Se acord ă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. A. MECHANIKA Varianta 6 A gravitációs állandó értéke 2 m/s 10 = g . I. Irjátok a válaszlapra az 1-5 kérdések helyes válaszának bet ű jelét: (15 pont) 1.Egy gépkocsi állandó sebességgel halad egy egyenes úton. Ebben az esetben a kocsi sebességvektorának irányitása a.megegyezik a kocsi súlyának irányitásával b.ellentétes a kocsi súlyának irányitásával c.megegyezik a kocsi haladásának irányitásával d. ellentétes a kocsi haladásának irányitásával (3p) 2.A Hooke törvény képletét a fizikatankönyvbeli jelöléseknek megfelelően, az alábbi összefüggés adja: 0 0 1 S F E = 0 0 F ES = 0 0 = ES k 0 0 ES k = (3p) 3.A mechanikai teljesitmény mértékegysége: 4.Egy kg2=mtömegűtestet egy ideális szál segitségével állandó sebességgel emelnek. A szálban támadó feszitőerőértéke ebben az esetben: : 5.Egy, a kezdetben nyugalomban található kg10=mtestre egy olyan erőhat, melynek időtől való függése a mellékelt ábrán látható. A mozgás negyedik másodpercében, s4=t, a test gyorsulásának értéke: a.2m/s5,0b.2m/s5c.2m/s25d.2m/s50(3p)μ. A szál elég hosszú ahhoz, hogy az 2mtömegűtest ne érje el a II. Oldjátok meg az alábbi feladatot : (15 puncte) Az ábrán látható testek m/s 5 , 1 = v állandó sebességgel haladnak az F, állandó er ő irányában. A két test tömege kg 2 2 1 = = m m , és egy nyújthatatlan és elhanyagolható tömeg ű szállal vannak összekötve, mely szál egy súrlódás és tehetetlenségmentes csigán halad át. A 1 m test és a felület közötti csúszó súrlódási együttható értéke 2 , 0 = csigát mozgása során. a. Határozzátok meg mennyi id ő re van szüksége az 1 m tömeg ű testnek ahhoz, hogy megtegye a m 5 , 1 = d hosszú utat. b. Ábrázoljátok a vizsgalapon az 1 m tömeg ű testre ható er ő ket c. Határozzátok meg a testeket összeköt ő szálban támadó feszit ő er ő értékét. d. Számitsátok ki az F ° er ő értékét. III. Oldjátok meg az alábbi feladatot : (15 pont) Egy szánkó tömege 20kg m = . Egy vizszintes húzóer ő hatására a szánkó = 10m/s v vállandó sebességgel halad az AB vizszintes útszakaszon, amint a mellékelt ábrán látható. A B pontot elérve, amikor is a szánkó emelkedni kezd az ( sin 0,1; cos 1 α α α = 2245 hajlásszög ű lejt ő n ( trambulinon) az er ő hatása megsz ű nik, de a szánkó tovább halad. A trambulin hossza = = 40m. BC d A szánkó és a vizszintes felület közötti csúszó súrlódási együttható 1 0,05. μ = és a szánkó zökken ő mentesen áll rá a lejt ő re, sebességértékének változása nélkül.
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 4 pages?

 • Summer '20

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes