GFM206 - Toets 3.pdf - Finansi\u00eble Bestuur Persoonlike Finansi\u00eble Bestuur \u00ad GFM206 OB Started on State Completed on Time taken Grade Question 1 Monday

GFM206 - Toets 3.pdf - Finansiële Bestuur Persoonlike...

This preview shows page 1 - 4 out of 22 pages.

Question 1 Correct Mark 1 out of 1 Flag question Question 2 Correct Mark 1 out of 1 Flag question Question 3 Correct Mark 1 out of 1 Finansiële Bestuur & Persoonlike Finansiële Bestuur ­ GFM206 OB Started on Monday, 15 August 2016, 7:00 PM State Finished Completed on Monday, 15 August 2016, 7:32 PM Time taken 32 mins 26 secs Grade 44 out of 50 ( 88 %) Wat is die twee hoofbronne van finansiering van beleggingsprojekte? Select one: Ekwiteit en skuld Kapitaal en ekwiteit Skuld en kontant Debiteure en krediteure Kapitaal en debiteure Your answer is correct. Bl. 92 – Begeleidingsgids The correct answer is: Ekwiteit en skuld Die sakeonderneming sal finansiering bekom deur die verskillende finansiële markte. Watter finansiële mark bied korttermynfinansiering waar partye (banke en individue) geld leen uit en verhandel in finansiële instrumente? Select one: Sekondêre markte Formele markte Geldmark Afgeleide markte Lokomarkte Your answer is correct. Bl. 93– Begeleidingsgids The correct answer is: Geldmark Watter finansiële mark handel met bestaande sekuriteite wat reeds uitgereik is? Select one: Ekwiteitsmarkte
Image of page 1
Flag question Question 4 Correct Mark 1 out of 1 Flag question Question 5 Correct Mark 1 out of 1 Flag question Question 6 Correct Mark 1 out of 1 Flag question Sekondêre markte Oor­die­toonbank­markte Lokomarkte Formele markte Your answer is correct. Bl. 93 – Begeleidingsgids The correct answer is: Sekondêre markte Watter van die volgende opsies maak deel uit van die vereistes waaraan ʼn maatskappy moet voldoen indien die maatskappy op die Hoofafdeling van die JSE wil noteer? Select one: ʼn Ingeskrewe kapitaal van minstens R25 miljoen. Minstens 50 skuldbriewe moet deur die publiek besit word. Ten minste 15 miljoen uitgereikte aandele. Geouditeerde wins vir die laaste 5 jaar. Minstens 100 voorkeuraandele moet deur die publiek besit word. Your answer is correct. Bl. 13 – 6, Coreia Handboek The correct answer is: ʼn Ingeskrewe kapitaal van minstens R25 miljoen. Ekwiteit kan verskillende vorme aanneem. Watter vorm van ekwiteit word beskou as ʼn hibridiese instrument met beide ekwiteits­ en skuldverwante eienskappe waaraan ʼn vaste dividend gekoppel is? Select one: Gewone aandele Behoue verdienste Krediteure Lenings Voorkeuraandele Your answer is correct. Bl. 96 – Begeleidingsgids The correct answer is: Voorkeuraandele Aan die hand van watter eienskappe word skuldverwante instrumente geklassifiseer? I. Toekomstige waarde II. Sekuriteit III. Rentekoers IV. Paaiement
Image of page 2
Question 7 Correct Mark 1 out of 1 Flag question Question 8 Correct Mark 1 out of 1 Flag question V. Huidige waarde Kies die korrekte opsie: Select one: I, IV en V I, II en III II en III III en IV I, II, III, IV en V Your answer is correct. Bl. 96 – Begeleidingsgids The correct answer is: II en III Een van die skuldinstrumente wat in Suid­Afrika beskikbaar is, is skuldbriewe. Watter tipe skuldbrief behels dat die skuldbriefhouers ʼn vaste persentasie van die wins van die maatskappy ontvang benewens hulle reg op rente?
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 22 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes