Tit_012_Chimie_ind_M_2020_bar_model_LRO.pdf - Ministerul...

 • No School
 • AA 1
 • 2

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Ministerul Educaţiei și Cercetării Centrul Naţional de Evaluare ș i Examinare Pagina 1 din 2 Barem de evaluare şi de notare Model Probă scrisă la chimie industrială maiștri instructori CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR /CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 2020 Probă scrisă CHIMIE INDUSTRIALĂ MAIȘTRI INSTRUCTORI BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE Model Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. Nu se acordă fracţiuni de punct. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obținut pentru lucrare. SUBIECTUL I (30 de puncte) I.1. 15 puncte repartizate astfel: a. 1 punct scrierea denumirii: pompa cu piston disc cu simplu efect 1 punct b. 4 puncte 1 cilindru, corpul pompei 1 punct 2 piston disc 1 punct 3 supapă de refulare 1 punct 4 supapă de aspiraţi e 1 punct c. 8 puncte descrie rea funcționării cu menționa rea despre: - v ariaţi a volumului camerei de pompei 2 puncte - f
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read both pages?

 • Fall '19

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes