Tit_011_Chimie_ind_P_2020_bar_model_LRO.pdf - Ministerul...

 • No School
 • AA 1
 • 2

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

Ministerul Educaţiei și Cercetării Centrul Naţional de Evaluare și Examinare Pagina 1 din 2 Barem de evaluare şi de notare chimie industrială - profesori Model CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR /CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 2020 Probă scrisă CHIMIE INDUSTRIALĂ PROFESORI BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE Model Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor. Nu se acordă fracţiuni de punct. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total obținut pentru lucrare. SUBIECTUL I (30 de puncte) I.1. 15 puncte repartizate astfel: a. 2 puncte scrierea denumirii: dozator celular rotativ 2 puncte b. 5 puncte 1 rotor celular; 1 punct 2 gură/pâlnie de alimentare ; 1 punct 3 gură/pâlnie de descărcare; 1 punct 4 carcasă; 1 punct 5 compartimente. 1 punct c. 4 puncte descrierea principiului de funcțion are a utilajului 4 puncte d. 2 puncte precizarea factorilor care
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read both pages?

 • Fall '19

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes