{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

S1Prof_05_05 - Hsklinn Akureyri Viskiptadeild Hagnt strfri...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Háskólinn á Akureyri Hagnýt stærðfræði I Viðskiptadeild Endurpróf júní 2005 Kennitala: Síða 1 af 8 Dæmi 1. (10%) Markaði er lýst með eftirfarandi jöfnum: Framboðsfallið 1 2 20 S P Q = + Eftirspurnarfallið 296 4 D Q P = ° Þar sem Q er magn og P er verð. a) Teiknið ferlana upp í hnitakerfi og reiknið út jafnvægispunktinn b) Finnið hagsbót seljandans (PS)(framleiðendaábata) í jafnvægispunktinum c) Ef lagður er 25 % skattur á hverja einingu, finnið þá jafnvægispunktinn og hagsbót seljandans (CS)(neytandaábata) d) Finnið tekjufallið TR , jaðartekjurnar MR og það magn Q sem hámarkar tekjurnar
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Háskólinn á Akureyri Hagnýt stærðfræði I Viðskiptadeild Endurpróf júní 2005 Kennitala: Síða 2 af 8 Dæmi 2. (10%) Finnið gildi x til að jöfnurnar standist. a) log 5 x x x x e e = b) 0.5 0 10 15 x t e dt ° = ±
Image of page 2
Háskólinn á Akureyri Hagnýt stærðfræði I Viðskiptadeild Endurpróf júní 2005 Kennitala: Síða 3 af 8 Dæmi 3. (15%) a) Þú semur um að greiða 12.000.000 kr. skuld á 25 árum með jöfnum greiðslum mánaðarlega, fyrstu greiðslu eftir mánuð. Hve mikið áttu að greiða á mánuði ef ársvextirnir eru 4,2% og reiknast mánaðarlega.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern