Lokaprof_StA___des_2oo8__Lausnir

Lokaprof_StA___des_2oo8__Lausnir - Hskli slands Desember...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Hskli slands Desember 2008 Strfri A Prf ll hjlparggn leyfileg nema fartlva Ath. A frgangur getur skipt mli, samkvmt reglum Hsklans tlkast vafi rlausn nemanda hag. Kennitala: Nafn: Noti baksur fyrir rissbl. Byrji a kanna a fjldi sna s 8 og riti kennitlu allar surnar. S rf fleiri blum, skulu au merkt rkilega og lg inn etta hefti. Kennari: Gumundur lafsson lektor Prfi er 8 sur me forsu Hskli slands - Viskiptadeild Strfri A Haust 2008 1.(15%) a) Leysi jfnuna: 47 290 x- = ln 290 47 290 ln 47 ln 290-1,4726 ln 47 x x x- = - = = - = b) Leysi jfnuna: ( 29 ( 29 ln 4 ln 5 ln 200 x x- +- = ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 2 2 ln 4 ln 5 ln 200 4 5 200 9 180 9 4 1 180 801 18,65 9 801 9,65 2 x x x x x x D x flsk- +- = -- =-- = = -- - = = = - c) Upph stendur bankabk og eru rsvextir 12% og reiknast samfellt. Eftir hve mrg r verur upphin bkinni fjrfld? ln 4 1,12 4 12,23 ln1,12 x x = = = 3.(15%) Markai m lsa me jfnunum 100 0,5 10 D S q p q p =- = - + ar sem 1 200...
View Full Document

This note was uploaded on 09/25/2011 for the course ECONOMICS 102G taught by Professor Guðmundur during the Spring '11 term at Uni. Iceland.

Page1 / 7

Lokaprof_StA___des_2oo8__Lausnir - Hskli slands Desember...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online