StA_verkefni_10_lausnir[1]

StA_verkefni_10_lausnir[1] - Hskli slands Viskiptaskor...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Hskli slands Viskiptaskor hausti 2009 Viskipta- og hagfrideild Strfri A fyrir viskiptafringa. Heimadmi 10 1. Gefin eru eftirfarandi fylki: 8 2 3 4 5 2 4,5 6 A B = = Teikni myndir af vektorum sem mynda slur essara fylkja og teikni samsunga. Finni san kveur eirra. Finni andhverfur eirra ef hgt er. Kennari: Gumundur lafsson lektor Sa 1 1 8 2 2 2 1 5 2 5 8 6 A A-- = = - 3 4 4,5 6 B B = = Hskli slands Viskiptaskor hausti 2009 Viskipta- og hagfrideild Strfri A fyrir viskiptafringa. 2. Kanni lausnir essara jafna me v a skoa kveur (ekki reyna a leysa r). A) 19 2 5 28 2 8 2 1 2 1 = + = + x x x x 1 2 1 2 8 2 28 8 2 28 5 2 19 5 2 19 2 2 28 18 3 1 1 5 8 19 12 2 6 6 28 2 8 28 19 2 5 19 18 12 3 2 8 2 8 2 6 6 5 2 5 2 x x x x x y x y x y + = = + = - = = = - = = = = = = B) 1 2 1 2 3 4 5 3 4 5 4 4,5 6 7,5 4,5 6 7,5 6 x x x x + = -- = = + = -- endanlega margar lausnir Anna dmi til glggvunar er: 1 2 1 2 8 4 36 8 4 36 5 3 23 5 3...
View Full Document

This note was uploaded on 09/25/2011 for the course ECONOMICS 102G taught by Professor Guðmundur during the Spring '11 term at Uni. Iceland.

Page1 / 5

StA_verkefni_10_lausnir[1] - Hskli slands Viskiptaskor...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online