{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

StA_verkefni_10_lausnir[1] - Hskli slands Viskipta og...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Háskóli Íslands Viðskiptaskor haustið 2009 Viðskipta- og hagfræðideild Stærðfræði A fyrir viðskiptafræðinga. Heimadæmi 10 1. Gefin eru eftirfarandi fylki: 8 2 3 4 5 2 4,5 6 A B = = Teiknið myndir af vektorum sem mynda súlur þessara fylkja og teiknið samsíðunga. Finnið síðan ákveður þeirra. Finnið andhverfur þeirra ef hægt er. Kennari: Guðmundur Ólafsson lektor Síða 1 1 8 2 2 2 1 5 2 5 8 6 A A - - = = - 3 4 0 4,5 6 B B = =
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Háskóli Íslands Viðskiptaskor haustið 2009 Viðskipta- og hagfræðideild Stærðfræði A fyrir viðskiptafræðinga. 2. Kannið lausnir þessara jafna með því að skoða ákveður (ekki reyna að leysa þær). A) 19 2 5 28 2 8 2 1 2 1 = + = + x x x x 1 2 1 2 8 2 28 8 2 28 5 2 19 5 2 19 2 2 28 18 3 1 1 5 8 19 12 2 6 6 28 2 8 28 19 2 5 19 18 12 3 2 8 2 8 2 6 6 5 2 5 2 x x x x x y x y x y + =   =   + =   -     = = =     -     = = = = = = B) 1 2 1 2 3 4 5 3 4 5 4 0 0 4,5 6 7,5 4,5 6 7,5 6 x x x x + = - - = = + = - - Óendanlega margar lausnir Annað dæmi til glöggvunar er: 1 2 1 2 8 4 36 8 4 36 5 3 23 5 3 23 3 4 36 16 4 1 1 5 8 23 4 1 4 4 36 4 3 36 23 8 5 23 16 4 4 1 3 4 3 4 4 4 5 8 5 8 x x x x
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}