{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

StA_verkefni_03_lausnir[1] - Hskli slands Viskiptadeild...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Háskóli Íslands Viðskiptaskor haustið 2009 Viðskiptadeild Stærðfræði A fyrir viðskiptafræðinga. Heimadæmi 3. 1. Gefið er fallið ( 29 5 f x x = . Finnið halla snertils í punktinum x = 2 og finnið síðan snertilin. Finnið síðan gildi fallsins í x = 2,02 eða f(2,02) og snertilsins y(2,02) í sama punkti. Lausn: Hér er ( 29 4 5 f x x = og ( 29 4 2 5 2 80 f = = . Þar með er jafna snertils 80 y x q = + en snertipunkturinn er í (2,32), þar sem 5 (2) 2 32 f = = . Þá fæst með innsetningu að 32 80 2 32 160 128 q q = + = - = - g . Jafna snertils verður þá: 80 128 y x = - Kennari: Guðmundur Ólafsson lektor Síða 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Háskóli Íslands Viðskiptaskor haustið 2009 Viðskiptadeild Stærðfræði A fyrir viðskiptafræðinga. 2. Diffrið eftirfarandi föll og finnið hvenær afleiða er 0 eða ( 29 0 f x = : a) ( 29 5 25 5 x f x x = - + + ( 29 ( 29 4 4 1 1 0 1 f x x f x x x = - + = - + = = ± Kennari: Guðmundur Ólafsson lektor Síða 2
Background image of page 2
Háskóli Íslands Viðskiptaskor haustið 2009 Viðskiptadeild Stærðfræði A fyrir viðskiptafræðinga.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}