StA_verkefni_01 - Hskli slands Strfri A haust 2009 Heimadmi...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Háskóli Íslands Stærðfræði A , haust 2009 Heimadæmi, dæmi sem reiknuð verða í dæmatíma . Mikilvægt er að nemendur glími við þessi dæmi áður en í dæmatíma kemur. Ekki er aðalatriði að reikna rétt, heldur að finna hvers vegna maður reiknar rangt og að notfæra sér að spyrja kennara í fyrirspurnartíma. Svör verða birt á neti. Ef tími vinnst til verða dæmi sem nemendur biðja um reiknuð upp úr bók. 1. Finnið skurðpunkta eftirfarandi lína við ása og teiknið þær lauslega í hnitakerfi: a) 2 1 y x = - + b) 6 0,3 T Y = - 2. a) 45 250 30 R Q C Q = = + Finnið hvar R = C . b) 210 200 180 R Q C Q = = + Finnið hvar 0 = Π Teiknið lauslega myndir í öllum tilvikum 3. Finnið jafnvægisgildi fyrir AD og C í eftirfarandi þjóðhagslíkönum. Gerið teikningar. A) 90 0,9 90 AD C G C Y G AD AS Y = + = + = = = B) ( 29 90 0,9 90 0,25 AD C G C Y T G T Y AD AS Y = + = + - = = = = Hvaða áhrif hefði það á jafnvægisgildin í þessum líkönum (AD,C) ef dregið væri úr útgjöldum ríkisins um 10? 4. Í bókhaldi fyrirtækis fæst að viðbótarkostnaður á einingu er
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern