Uge opgave 3.pdf - Uge opgave 3 Elgiganten 1. Elgiganten,...

This preview shows page 1 out of 3 pages.

Unformatted text preview: Uge opgave 3 Elgiganten 1. Elgiganten, kan f.eks. for at adskille sig fra power, gør mere ud af deres kunde betjening og have flere rådgiver som specifikt kan rådgive på enkle produkter, da folk i dag stadig går indfor god kundeservice især når det handler om dyre produkter så som elektronik og hvidvarer, derudover skal Elgiganten måske vælger og markedsføre anderledes i form af at få yngre publikum med. Feks ved og holde event med e-­‐game spiller. Osv. 2. de 4´per (paramtermix) er en måde få virksomheden at finde ud af hvilken målgruppe de gerne vil nå ud til, de 4´per består af • Produkt -­‐ Produkt delen i de 4p’er omhandler virksomheden produkt, og hvilke produkter virksomheden kan tilbyde sin målgruppe. Elgiganten har et bredt produktsortiment, og ligge inde for alle kategorier af forbrugerelektronik, og hårde hvidevarer. Hvis man har været i en Elgiganten kan man fornemme det store varer sortiment, heriblandt nogle store mærkevarer, som Samsung, b&o, Apple osv. Samlet set vælger man at have et stort udvalg inde for alle katagorier og er meget lig sortiementet i power. • Price -­‐ Pris delen i de 4p’er som omdhandler måden de prissætter deres produkter på. Her ser vi Elgiganten, sætter priser efter markedspris eller højre, og har ikke ligesom power elektroniske prisskilte som sikre at de altid finde billigste markedspris både i butik og på nettet. Her kan elgiganten ikke hamle op med priserne • Place -­‐ Placering deleni de 4p’er er det hvor de har valgt og ligge sig i forhold til at nå ud til sin målgruppe elgiganten har valgt og placere sig i udkanten afde største byer på nær københavn og århus hvor de liggere mere centralt. De har de valgt grundet det større kvm plads. Billigere husleje. I 2015 valgte power dog og ligge mange af deres nye varerhuse i gåafstand fra Elgiganten og derfor ligge de i krig med power. • Promotion -­‐ Promotion er den sidste del i det 4p’er og omhandler måden at markedsføre sig på, her ser vi massive tv kampagner med gode tilbud, bus skilte. Og radioreklamer, til og nå udtil sidst puplikum. Elgiganten har dog lagt meget mere i sin markedføring efter power kom på banen og bruger derved og sine butikker til og markedsføre med baner ude foran med godt tilbud osv. 3. markedsføring plan • fastlæggelse af målgruppen -­‐ dette er første trin i markedsføringplane og bruges til at finde den primære målgruppe for produktet og hermed os for kampagnen. Det finder vi ved at finde frem til produktet særlige egenskaber. Her bruger vi EFU-­‐modellen og USP for at se om vi dækker kundens behov • formulering af mål -­‐ for at kampagnen skal være en succses er det vigtigt der er opstillet nogle klare mål kampagnes mål skal være realistiske konkrete og tidsafgrænset. Derudover skal målene være ens i forhold til resten af virksomheden og må ikke gå imod den. Målet med en markedsføringskampgange er at skabe opmærksomheden som i det her tilfælde er opmærksomheden omkring åbningen af en ny butik • budgettet -­‐ her er det vigtigt vi finde ud af hvad kampgangen må koste og om det hængere sammen med de mål vi har sat os. Dette er utrolig vigtigt da man sagtens kan sætte dyre mål alt koster penge og man skal tage højte for det hele. Derfor laver man to modeller break down modellen eller build up modellen. Build up modellen tag dugangpunkt i den ønskede markedsføringindsats. Her gennemføre man markedsføringen ud fra de markedsføringsaktiviterer og midler virksomheden ønsker at benytte. Her bestemmer man altså hvad man vil og hvor meget og efterfølgende betales den samlede omkostning Break down modellen her tager virksomheden udgangpunkt i det beløb som der er sat så rådighed. Og udfra dette beløb finder man ud af hvor meget markedsføring som der kan gøres forpengene, så her er der mere fokus på pengene. • Valg af parametre -­‐ Her skal vi finde ud af hvordan vi når udtil vores målgruppe. Her kan vi burge vores 4p’er vores handlingsparameter vælges ud fra de 4p’er så de rammer målgruppens livstil, krav og ønsker til produktet bedst muligt, her skal vi og finde ud af hvilke image vi vil skabe og opmærksomhed omkring virksomheden. I dette trin skal vi os udarbejder en kampagneplan, altså hvem gør hvad. • Formulering af budskab -­‐ Når vikrsomheden skal udarbjeder matrile eller annoncer er det altafgørende at komme ud med sit budskab velformuleret og klart. Da budskabet siger noget om hvad man gerne vil ahve kunderne skal huske det skal været et klar budskab som går igen i alt materialet og skal være genkendeligt fra annoncen til butikken. Og det derfor vigtigt at man tage udgangpunkt i følgene. -­‐ Usp, her skal virksomheden finde frem til sit særlige salgsargument. Og der kan sagten være flere argumenter ved samme produkt. -­‐ EFU med udgangspunkt i produktes egenskaber skal virksomheden afklare produktes fordele frem for andre produkter. -­‐ Rationel når et budskab skal formuleres udfra rationelle motiver, skal det slå på kundes sunde fornuft, dette kan være der er særlig rabat eller at den holder længere end andre produkter. -­‐ Følelsesmæssig, skal budskabet formuleres udfra nogle følelses mæssige motiver, skal deres spille på kundes oplevelse i butikken stemining osv. -­‐ Moralsk, her sal virkomheden kigge på samfundets normer og om budskabet skal være moralsk om kunden kan købe produket med god samvittighed. Dette kan feks være en kampagne eller 2 kr af salget går til udsatte unge osv. Når virksomheden har fundet budskabet, skal de overveje hvordan de for formildet budskabet. • Opfølgning -­‐ Her skal vi efter vi har lavet vores markedsføringe samle op på om tingene var gode nok, altså var planen en succes og kom vi i mål. Det her vi finder ud af hvad som kan gøre bedre til næste gang og hvad man tag med af gode ting til næste gang, det her vi perspektiver over hele proccesen. 4. kundebetjening i Elgiganten her finde vi rådgivende salg, da det meste personale i Elgiganten er sælger og de har varer som kræver råd og vejledning. 5. dette er vigtigt da man arbejder tæt sammen og samtidig er i konkurrence mod hinanden derved er det en stor virksomhed så det er vigtigt der er en konkret og detaljerede plan for hvordan arbejdsmiljøet er samlet i kæden. 6. jeg tror elgiganten stiller disse krav da det er vigtigt man er opsøgende i forhold til kunderne, og man virker troværdig og selvsikker, da man forventer en hvis vejledning i forhold til produktet. ...
View Full Document

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture