LATIHAN 4 Islam kontemp.docx - LATIHAN 4 DKI3383 PERTAHANAN ISLAM KONTEMPORARI WAN AHMAD SHAUQI BIN RAZALI 2180559 1 3 contoh dan 3 kesan budaya

LATIHAN 4 Islam kontemp.docx - LATIHAN 4 DKI3383 PERTAHANAN...

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

LATIHAN 4 DKI3383 PERTAHANAN ISLAM KONTEMPORARI WAN AHMAD SHAUQI BIN RAZALI 2180559 1. 3 contoh dan 3 kesan budaya hedonisme dalam masyarakat di Malaysia. - 3 contoh 1. Vandalisme 2. Seks bebas 3. Penagihan dadah - 3 kesan 1. Merosakkan imej masyarakat orang Malaysia yang mana ianya terkenal dengan budaya bersopan santun. 2. Akidah remaja Islam tergadai kerana mengejar keseronokan dunia semata- mata. 3. Akan meyebabkan generasi muda hari hilang matlamat hidup dan mudah lupa. 2. Senarai faktor kelemahan umat islam dan tekanan faktor luar. 1. Faktor Asabiyyah yakni fanatik dan perpecahan politik di kalangan pemimpin umat Islam sendiri. 2. Perbezaan pandangan dalam agama dan mazhab yang ekstrim telah memporak-perandakan kesatuan umat Islam. 3. Lalai dengan kemewahan dan kenikmatan dunia serta hiburan yang melampau 4. Umat Islam masa kini mengabaikan ilmu-ilmu teknologi dan sains serta tidak mendalami Al-Quran. 5. Terpedaya dengan tipu helah pihak musuh yang manis di bibir. Faktor luar 6. Agenda Kristianisasi dan Perang Salib
Image of page 1
7. Perancangan penjajah terhadap dasar Islam
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read both pages?

  • Spring '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture