ASIGMENTS CTU 151 2.pdf - CTU 151 TAJUK PERBEZAAN TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN BARAT PENSYARAH MUHAMMAD KHAIRUL BIN ABDULLAH JAC1102C DISEDIAKAN OLEH NUR

ASIGMENTS CTU 151 2.pdf - CTU 151 TAJUK PERBEZAAN TAMADUN...

This preview shows page 1 - 7 out of 15 pages.

CTU 151 TAJUK: PERBEZAAN TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN BARAT PENSYARAH: MUHAMMAD KHAIRUL BIN ABDULLAH JAC1102C DISEDIAKAN OLEH: NUR FARAH AINAH BINTI NADIR 201844326
Image of page 1
3 KANDUNGAN TAJUK HALAMAN 1.0 PENDAHULUAN 3 2.0 SUMBER TAMADUN 4-5 3.0 KONSEP KESEPADUAN DAN PENGAWALAN 6-7 4.0 KONSEP AGAMA 8-9 5.0 PERBANDINGAN SAINS TAMADUN ISLAM 10-11 DAN BARAT 6.0 KESIMPULAN 12 7.0 RUJUKAN 13
Image of page 2
Image of page 3
Image of page 4
3 PENDAHULUAN Seperti yang diketahui umum tamadun Islam dan tamadun Barat merupakan dua tamadun yang berbeza. Terdapat banyak asbab yang boleh kita mengenali perbezaan antara kedua tamadun ini. Kita sebagai seorang muslim seharusnya mengambil tahu dan mempelajari ilmu tentang tamadun bagi menambah ilmu pengetahuan disamping untuk mengisi masa lapang yang terluang dengan melakukan aktiviti yang berfaedah. Jadi, bagi memahami konsep dan perspektif tamadun Islam dan Barat, kita akan mengkaji dari sudut pandangan pelbagai sarjana Islam dan sarjana Barat. Walaubagaimanapun, kedua tamadun Islam dan Barat mempunyai beberapa perbezaan iaitu tamadun Islam menekankan aspek agama khususnya dari segi spiritual dan akhlak. Jadi disini kita dapat menilai perbezaannya melalui pandangan atau konsep dari tamadun Islam dan juga tamadun Barat.
Image of page 5