{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Buhara Yanıyor - Yavuz BAHADIROLU...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Yavuz BAHADIROĞLU Buhara Yanıyor KARANLIKTA BİR BASKIN Karakum çölünün eteklerine kadar uzanan orman derin bir sessizliğe gömülmüştü. Bazen bir baykuş sesi, bazen bir ça- kal çığlığı sükûneti bozuyor, bazen de bir kurt uluması duyu- luyordu. Kış erken bastırmıştı. Zemin ince bir kar tabakasıyla kap- lı idi. Üstüne ay ışığı vurdukça yer yer parlıyor, gümüşî kıvrım- lar meydana geliyordu. Süvari yorgun görünüyordu. Atının yularını bırakmış, buz tutan ellerini gocuğunun içine sokmuştu. Ne yapsa yine de ısı- namıyordu. Steplerden esen soğuk rüzgâr yanaklarını kamçılıyor, sırtım ürpertiyordu. — Amma da soğuk, diye mırıldandı. Dişleri birbirine vur- du. — Bir sığınak bulmam gerek, yoksa bu hava sabaha kadar iliklerimi dondurur. Celaleddin'in sözünü dinlememekle hiç iyi etmedim. Karda kıyamette avlanmak vakti değil diye nice ısrar etmişti. Bu iş ciğerime işlemiş bir kere. Vazgeçmek elimde değil. Bunca savaşlarda bulundum, vücudumda mızrak değmemiş, kı- lıç kesmemiş bir parmak yer kalmadı. Ama yine de avcılık... Gökyüzüne baktı. Ayın bir yanı bulutla örtülnuiştü. Etra- fında yıldızlar, sanki raksediyordu. — Herşeye rağmen güzel bir gece, şu dondurucu soğuk da olmasa! Bilmem ki ısınmak için ne yapmalıyım? Atının yanıbaşında yürüyen av köpeğine baktı. - 9 _ — Sen de üşüyor musun yoksa Baydar? Hakkın var, hava çok soğuk; bereket, tüylerin var. Dua et ki, Allah seni tüylü yaratmış. Ya bizim gibi bir sürü paçavra sarınarak ısınmak zo- runda kalsan, halin ne olurdu?... Bu tazıyı iki yıl kadar evvel Kitayh bir çetenin hücumun- dan kurtardığı ihtiyar Türkmen hediye etmişti. Her avda yanında bulundururdu. Doğrusu çok işine yarı- yordu. Av sürmesine diyecek yoktu. En kıt zamanlarda bile bulur buluşturur; ya bir tavşan veya bir geyik, yahut da başka bir av hayvanını sahibinin önüne sürerdi. İyi şeyler alıştırmıştı ona. Bir insan kadar anlayışlı ve zeki
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
idi. Git dediği yere gider, yap dediği şeyi yapardı. Öyle terbiye etmişti. Yoruldun mu Baydar?... Tazı memnun olmadığını belirtmek için acı acı uludu : Yorulmuşsundur. Haklısın ama, o kadar uzun zaman oldu ki bu dağlara çıkalı. Üstelik arkadaşlarımızı da kaybettik. Kabahat onlarda; buluşma yerine gelmediler. Amma da sis çıkmıştı değil mi? İnsan bir adım ilerisini seçemiyordu. Belki buluşma yerimizi şaşırmışlardır, kimbilir? Köpek yine uludu. Bu uluma öncekine nazaran daha bir tuhaftı. Atlı, hayvanının huyunu çok iyi bilirdi. Bir tehlike sezmiş olacaktı. Ama bu soğuk gecede, bu orman içinde kim olabilirdi kendisinden başka? Kim cesaret edebilirdi? Atlı biraz hayale kapılıyordu. Bilmesi lâzımdı ki, koca Harzem Ülkesinde kendisi gibi cesaret sahibi binlerce kişi var- -dı. Bunların bazıları cesaretlerini milletleri, devletleri yoluna harcarken, bazıları da kendi menfaatleri için kullanırdı.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern